Bure vinner skattemål i Kammarrätten om 187 MSEK

Bure vinner skattemål i Kammarrätten om 187 MSEK Bure har erhållit dom från Kammarrätten i Göteborg rörande sin status som investmentbolag år 1993. Kammarrätten fastställer Länsrättens beslut och avslår Skattemyndighetens överklagan. Kammarrätten går därmed helt på Bures linje och beslutar att bolaget skall beskattas som investmentbolag för hela 1993. I Bures årsredovisning 1999 har under ansvarsförbindelser upptagits 187 MSEK som den kostnad Bure skulle drabbas av om skattemålet förlorades. Göteborg den 2 maj 2000 Investment AB Bure (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar