Bures starkaste resultat någonsin

BURES STARKASTE RESULTAT NÅGONSIN ¤ Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 843 MSEK (131) ¤ Vinsten per aktie ökade till 14,17 SEK (0,69) ¤ IT och InfoMedia synliggör stora övervärden. Exitvinster om 1 600 MSEK skapar utrymme för fortsatta satsningar. ¤ Substansvärde 95 SEK per aktie ¤ Bure Hälsa och Sjukvårds rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 48 MSEK (14). Rörelsemarginalen ökade från 2,9% till 5,6 %. Efter rapportperiodens utgång: ¤ Värdestegring på 200 MSEK på innehav inom InnovationsKapital ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar