Antal exporterande företag på Gotland har fördubblats sedan 2000

Gotland har traditionellt en låg varuexport jämfört med fastlandet. Till öns export bör dock även den viktiga tjänsteexporten inklusive besöksnäringen räknas. Varuexporten minskade under 2016 jämfört med föregående år, men har varit relativt stadig sedan 2009.

Det totala varuexportvärdet från Gotland minskade från 2015-16 med 10,5 procent. Globaliseringen av näringslivet i Gotland är fortsatt mycket viktig och144 företag rapporterade varuexport under 2016.

-       Gotlands mindre företag ser stora möjligheter i internationella affärer och både antalet exporterande och importerande företag har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet, säger Sven Sievers, Business Swedens exportrådgivare på Gotland.

Norge utmärker sig som den mest viktiga exportmarknaden för gotländska exportföretag, följt av USA, Finland och Japan. En stor majoritet av gotländsk import kommer ifrån andra EU-länder.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Sven Sievers, regional exportrådgivare för Gotland på Business Sweden

+46 705 163 999, sven.sievers@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se