Blekinge har fjärde snabbast exporttillväxt bland Sveriges län

Optimism präglar Blekinges exportindustri och det totala varuexportvärdet från Blekinge ökade från 2015 till 2016 med 2,1 procent. Senaste året har även exporten av produktifierade tjänster ökat. EU och Norden fortsätter att vara Blekinge läns viktigaste handelspartners.

Åren 2000-2008 ökade Blekinges export ungefär i samma takt som andra län i Sverige. Från och med 2015 har exporttillväxttrenden i Blekinge växt snabbare än landets genomsnitt. Från år 2003 till 2016 har antalet importerande företag i Blekinge ökat med nästan 65 procent till hela 1324 företag.

-       Sveriges totala exporttillväxt i varor och tjänster var något långsammare under 2016 och Blekinges exporttillväxt kan jämföras mot denna bakgrund. Dock ökar exporten och det råder en ökad optimism i Blekinges näringsliv. Regional närvaro och strukturer för exportstöd har implementerats och vi märker en stor skillnad i de bolag, både befintliga bolag och scale-up-bolag, som vänt sig till Business Sweden för strategiskt och handfast stöd i sin internationalisering, säger Helena Wirdemo, Business Swedens exportrådgivare i Blekinge.

För unga, innovativa företag finns nu skräddarsytt exportstöd genom Going Global-satsningen på uppdrag av Utrikesdepartementet, i samarbete med SISP (Svenska Inkubatorer och Science Parks).

Den mest internationella kommunen i Blekinge är Sölvesborg med flest antal exporterande företag per invånare. Karlskrona var under 2016 den kommunen i länet med flest exporterande företag, följt av Karlshamn. Blekinge ligger på 19:e plats i exportvärde bland Sveriges län.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Helena Wirdemo, regional exportrådgivare för Blekinge, Business Sweden

+46 70 358 34 18, helena.wirdemo@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se