Halmstad och Kungsbacka har flest exporterande företag i Halland

Halmstad och Kungsbacka är de kommuner med flest exporterande företag i Halland. Drygt 400 företag registrerade i dessa kommuner säljer internationellt. Det är dock Laholm och Varberg som är de mest exporttäta kommuner om man räknar per invånare.

Norge är det övervägande viktigaste exportmarknaden för halländska entreprenörer. 884 företag hade under 2016 sålt sina varor till Norge. USA och Finland är viktiga marknader för företagens exportaffärer med respektive 263 och 256 exporterande företag i Halland.

-       Konjunktursvängningarna i Norge under senaste åren hade även en stark påverkan på exporterande företagens exportvolym. Försäljningsnedgången till grannlandet resulterade till Hallands minskade exportförsäljning. Exportförsäljningen från Halland minskade med hela 6,1 procent under 2016.  Dessa konjunktursvängningar är dock tillfälliga och redan nu kan man se en återhämtning. Med dessa positiva signaler hoppas vi att kunna se ökad exportförsäljning från halländska företag till den norska marknaden, säger Oleg Zastenker, Business Swedens exportrådgivare i Halland.

Under de senaste 15 åren har antalet exporterande företag i Halland ökat med över 60 procent. Fler företag har valt att satsa på marknaderna utanför Sverige vilket ledde till att antalet företag som arbetar internationellt i Halland har ökat från cirka 924 under 2000 till 1520 under 2016. Till skillnad från många andra län och från landet i genomsnitt bygger Hallands exportförsäljning till stor del på de små och medelstora företagens internationalisering.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.


För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Oleg Zastenker, regional exportrådgivare för Halland, Business Sweden

+46 70 894 92 02, oleg.zastenker@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se