Kronobergs län exporterar mest per invånare i hela Sverige

Exportindustrin i Kronobergs län kännetecknas av tillverknings och-skogsindustrin i kombination med snabbt växande små och medelstora företag. Mellan 2012 och 2015 ökade exporten med 22,5 procent och under 2016 noteras en minskning vilket innebär ett trendbrott.

Det totala varuexportvärdet för Kronoberg minskade från 2015-16 med 6,4 procent. Sett till varuexportvärde per capita så har Kronoberg 173 000 SEK per invånare, vilket ger en första plats bland Sveriges 21 län. Exportvärdet i varor placerar Kronoberg på plats åtta av länen i Sverige.

-       Företagare i Kronoberg är optimistiska och trots att vi har sett en viss nedgång under 2016 är förväntningarna på tillväxt med draghjälp av omvärldskonjunkturen stora. Under de senaste åren har investeringstakten varit hög, kapacitetsutnyttjandet ökat och det märkts tydligt att våra företagsledare är positiva inför framtiden. Det är i SME-segmentet som arbetstillfällen skapas, men genereras och drivs, av de större internationella företagen som kunder säger Karin Darlington, Business Swedens exportrådgivare i Kronoberg.

Ljungby är den mest internationella kommunen i Kronoberg, med högst andel varuexporterande företag per capita, Markaryd är på en andra plats. På importsidan kommer även Ljungby först, följt av Alvesta. Från år 2000 till 2016 har antalet exporterande företag i Kronoberg ökat med 38 procent till 846 företag.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Karin Darlington, regional exportrådgivare för Kronoberg, Business Sweden

+46 70 468 77 33, karin.darlington@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se