Skåne har tredje snabbast exporttillväxt bland Sveriges län

Det totala varuexportvärdet från Skåne ökade med 2,6 procent under 2016 vilket innebär den tredje snabbaste exporttillväxten bland Sveriges län. Sveriges nordiska grannar och länderna inom den Europeiska Unionen fortsätter att vara Skånes viktigaste handelspartners.

Över tid (2000-2016) har Skånes export ökat med 58 procent och motsvarande period har Sveriges export ökat med knappt 49 procent, vilket innebär att Skåne ger ett ökande bidrag till Sveriges export. Under samma tid har antalet exporterande företag i Skåne nästan fördubblats till drygt 6000 företag.

-       Exportutvecklingen i Skånes län är mycket positiv och under 2016 var exporttillväxten i Skåne tredje snabbast i hela Sverige. Över tid växer exporten i länet snabbare takt än resten av landet. Företagarna i länet är optimistiska och den rådande omvärldskonjunkturen ger exportmöjligheter. Under 2017 är vår målsättning att stödja ännu fler små och medelstora företag i deras internationaliseringsresa, säger Gabriella Danielsson, Business Swedens exportrådgivare i Skåne

Båstad är den mest internationella kommunen i Skåne med högst andel varuimporterande företag per capita, följt av Simrishamn och Höganäs. Över tid (2000-2016) har Skånes export ökat med 58 procent, motsvarande period har Sveriges export ökat med knappt 49 procent, vilket innebär att Skåne har ett ökande bidrag till Sveriges export.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.


För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Gabriella Danielsson, chef region syd, Business Sweden

+46 70 34 557 70, gabriella.danielsson@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se