Stabil exporttillväxt i Värmlands län under de senaste fyra åren

Det totala varuexportvärdet från Värmland minskade förvisso från 2015 till 2016 med 3,8 procent, men sett till de senaste fyra åren så har det varit en ökning med 6 procent. Det visar på en stabil utveckling av varuexporten efter de tuffa åren efter finanskrisen 2008.

Karlstads kommun har klart flest varuexporterande företag i Värmlands län med 312 exportföretag. Årjäng och Arvika följer med 86 respektive 84. Sett till hur internationella länets kommuner är, där vi mäter antal exporterande företag per 1000 invånare, så hamnar Eda i topp med 8,68 följt av Årjäng med 8,64. Motsvarande siffra för Värmland är 3,49 och för hela riket 3,99.

-       Även om Värmlands län tappade något i exportutveckling mellan 2015 och 2016, så är det ändå glädjande att se att Värmland sett till de senaste fyra åren har haft en positiv tillväxt. Norge är det land som klart flest företag i Värmland exporterar till. Trots de senaste årens tuffare tider inom norsk olje- och gasindustri, så är Norge fortsatt en mycket viktig marknad för värmländska företag, säger Peter Liljekvist, Business Swedens exportrådgivare i Värmland.

Sett till antalet importerande företag per 1000 invånare, så ligger Årjäng i topp med 17,27 följt av Eda med 14,43. Förklaringen till att dessa kommuner ligger i topp beror naturligtvis på närheten till Norge och en lång tradition av att göra affärer med kunder i den geografiska närheten.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Peter Liljekvist, regional exportrådgivare för Värmland, Business Sweden

+46 70 8240533, peter.liljekvist@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se