Uppsala län leder exporttillväxten i Mälardalen

Trots en relativt svag tillväxt i världskonjunkturen har exportvolymen från Uppsala län ökat med 0,2 procent, vilket placerar Uppsala län i topp i Mälardalen. Detta skapar en stabil grund för länets utveckling och genererar nya arbetstillfällen.

Uppsala läns exportsiffror är fortsatt positiva, under 2016 ökade varuexporten med 0,2 procent till 28 193 275 kronor och Uppsala klättar därmed upp på 10:e plats bland Sveriges 21 län. Från 2011 till 2016 ökade exporten i länet med drygt 39 procent, vilket är högst i Sverige.  Varuexporten domineras av Life Science industrin följt av IT sektorn och maskintillverkning. De viktigaste exportmarknaderna är Norden och EU, men även USA, Kina och Japan.

-       Sverige är en starkt utpräglad exportnation. Under 2016 har svenska företag exporterat varor till ett värde av 1 194 milliarder kronor, vilket är en ökning av 1,1 procent jämfört med 2015. Det betyder att exporten motsvarar cirka hälften av Sveriges BNP. För att landet ska fortsätta att utvecklas är det viktigt att fler företag, inklusive små och mellanstora företag, fortsätter ökar sin export genom att ta steget ut på nya marknader, säger Jan Claesson, Business Swedens exportrådgivare i Uppsala län.

I Uppsala län intar Uppsala den ledande rollen i exporttillväxten. Under de senaste 5 åren har varuexporten för Uppsalabaserade företag ökat med drygt 50 procent. De Uppsalabaserade företagen exporterade till ett värde av 23,9 mdr kronor motsvarande 85 procent av länets totala exportvärde.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Jan Claesson, regional exportrådgivare för Uppsala, Business Sweden

+46 70 237 40 71, jan.claesson@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se