Åtal väckt mot ledande befattningshavare gällande momshantering på Åland i tidigare befattningar

Helsingfors Förvaltningsdomstol fastställde i maj 2018 att ett dotterbolag till Qliro Group (fd CDON Group) skatteåret 2012 inte betalat korrekt moms i Åland på varor som sålts till kunder i Finland. Sedan 2012 har en förundersökning även pågått i Finland gentemot personer som innehade ledande befattningar i bolaget under åren 2008–2014. Några av dessa personer är numera anställda på Bygghemma Group, inklusive vd Mikael Olander. Åklagare i Finland har nu, efter Förvaltningsdomstolens dom, valt att väcka åtal även mot dessa personer, med anledning av Qliro Groups momshantering på Åland, gällande grovt skattebedrägeri alternativt medhjälp till grovt skattebedrägeri samt bokföringsbrott.

Samtliga berörda gör bedömningen att misstankarna är grundlösa och att de under åren som anställda i CDON Group agerat i enlighet med allmän praxis, enligt rådgivning från välrenommerade revisionsföretag och med godkännande av CDON Groups styrelse. CDON presenterade också den aktuella momsstrukturen för relevanta myndigheter på Åland innan den tillämpades och förde under den aktuella perioden en kontinuerlig dialog kring momsfrågan med dessa myndigheter. 

Information om den nu avslutade förundersökningen i Finland har varit offentlig sedan lång tid tillbaka och beskrevs utförligt i Bygghemma Groups prospekt inför den i mars 2018 genomförda noteringen på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Bygghemma Group har i samband med detta uttryckt och har fortsatt fullt förtroende för de personer som är berörda. Först i samband med att det finns ett slutligt och ej överprövningsbart domslut förväntas frågan åter aktualiseras. 

”Situationen kring en förundersökning gällande momshantering på Åland har varit känd sedan jag tillträdde som styrelseordförande i Bygghemma Group 2017 och påverkar varken min bild av eller förtroende för Mikael Olander och de andra åtalade. Vi känner oss trygga i att domstolen kommer göra en korrekt bedömning av situationen och fria de åtalade från samtliga misstankar. Mikael Olander har mitt och styrelsens fulla stöd och förtroende”, säger Henrik Theilbjørn, styrelseordförande Bygghemma Group. 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group
Telefon: +46 708-19 43 00
E-post: mikael.olander@bygghemmagroup.se 

Johan Hähnel, Ansvarig för Investor Relations
Telefon: +46 706 05 63 34
E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se 

Denna information är sådan information som Bygghemma Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl 17:30 CEST.

Om Bygghemma Group 

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi bedriver en snabbväxande och lönsam affärsmodell baserad på en online-first strategi där produkter säljs online med stöd av fysiska showrooms. Bland våra online-butiker återfinns Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Vår framgång är baserad på ett omfattande produktutbud, konkurrenskraftiga priser och en effektiv distributionskedja. Bygghemma Group omsätter cirka 4,4 miljarder kronor på årsbasis, har huvudkontor i Malmö och är listat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar