Bygghemma Group etablerar eget distributionsnät i Sverige och slutför integrationen av Furniturebox

Bygghemma Group First AB (publ) (”Bygghemma”) har fattat beslut om att för affärsområdet Heminredning i Sverige bygga upp distribution i egen regi fram till slutkund – så kallade last-mile leveranser. I dagsläget hanteras distributionen av tredje part. Modellen, som sedan en tid tillbaka testats framgångsrikt i Stockholmsområdet, medför att cirka 70 procent av sålda produkter kommer att kunna levereras hem till slutkund inom två dagar från beställning.

Last-mile modellen innebär att Bygghemma bygger ut ett eget distributionsnät med egna och utbildade chaufförer som kunderna kan ha löpande kontakt med, samtidigt som de kan följa sin leverans digitalt på minutbasis hela vägen till dörren. Därutöver kommer kunder kunna erbjudas kvälls- och helgleveranser samt uppbärning, bortforsling och montering.

”Service och närhet till våra kunder är en avgörande konkurrensfördel och vi har nu nått en storlek som gör det möjligt att ta detta steg. Vi är störst på nätet i Norden inom möbler och heminredning och har uppnått tillräckligt stora volymer för att erbjuda last-mile leveranser i egen regi mer kostnadseffektivt och med betydligt högre service än via tredje part. Modellen medför att vi kan leverera snabbare, säkrare och med full flexibilitet för kunden. Satsningen ska därutöver ses i ljuset av att kostnaderna hos de etablerade speditörerna stigit kraftigt från juli 2018 på grund av nya faktureringsmodeller, kombinerat med utmaningar att hantera vår typ av skrymmande och ömtåliga produkter”, säger Mikael Olander.

Som en del i satsningen kommer Bygghemma också att etablera ett heltäckande nät av upphämtningsterminaler som erbjuder utlämning med generösa öppettider för kunder som föredrar att själva hämta upp sina produkter.

För att fullt ut integrera Furniturebox samt effektivisera distributionen byggs därutöver centrallagret i Helsingborg ut till 50 000 m2 höglager, med en möjlighet att utöka med ytterligare 20 000 m2. Satsningen innebär att tre av dagens lagerlokaler kommer att stängas, vilket i sin tur leder till enklare och effektivare hantering och lägre kostnader.

Flytten till centrallagret i Helsingborg, utbyggnationen till 50 000 m2 höglager och integrationen av Furniturebox förväntas vara slutfört i slutet av oktober 2018. Nätet av upphämtningsterminaler kommer att etableras under första hälften av 2019 och nätverket av egna chaufförer förväntas vara fullt utbyggt till utgången av 2019.

Kostnaden avseende flytten till centrallagret, inklusive återstående kostnader för integrationen av Furniturebox, etableringen av upphämtningsterminaler och utbyggnaden av nätverket av egna chaufförer beräknas uppgå till cirka 35 miljoner kronor. 13 miljoner kronor kommer att belasta tredje kvartalet 2018, varav 10 miljoner kronor hänför sig till den under kvartalet slutförda integrationen av Furniturebox, jämfört med tidigare förväntade 1-2 miljoner kronor. 7 miljoner kronor beräknas belasta fjärde kvartalet 2018 och 15 miljoner kronor förväntas belasta 2019.
   

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group
Telefon: +46 708-19 43 00
E-post:
mikael.olander@bygghemmagroup.se 

Johan Hähnel, Ansvarig för Investor Relations
Telefon: +46 (0)70 605 6334
E-post:
Johan.Hahnel@bygghemmagroup.se
www.bygghemmagroup.com

  

Denna information är sådan information som Bygghemma Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2018 kl 08:00 CEST.
  

Om Bygghemma Group
Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Bygghemma Group omsatte ca 4,4 miljarder kronor 2017, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar