Bygghemma Groups valberedning inför årsstämma 2020

Bygghemma Group First AB:s (publ) (”Bygghemma”) valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det beslutats att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av företrädare utsedda av de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 september 2019 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2020.

Den 30 september 2019 var de tre största aktieägarna i Bygghemma; FSN Capital (54,0 % av rösterna), Mikael Olander (5,5 % av rösterna) samt Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”) (4,6 % av rösterna), totalt motsvarande representation av 64,1 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Johan Steen som utsetts av FSN Capital,
  • Kristian Ford som utsetts av Mikael Olander,
  • Jonas Rennmark som utsetts av ATP,
  • Henrik Theilbjørn, i egenskap av ordförande för Bygghemmas styrelse.

Beräkningen ovan är baserad på 107 368 421 aktier. Bygghemmas årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 kommer att äga rum den 5 Maj 2020. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17 mars 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Bygghemma uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till investment@bygghemmagroup.se eller post till Bygghemma Group First AB (publ), Att: Bolagsstämma 2020, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Edblad, t.f. koncernchef och vd för Bygghemma Group
Telefon: +46 (0) 734 246 851
E-post: martin.edblad@bygghemmagroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för Investor Relations
Telefon: +46 (0)70 605 6334
E-post: johan.Hahnel@bygghemmagroup.se

    
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl 17.30 CET.

  
Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, www.trademax.sewww.chilli.se, www.furniturebox.se, stonefactory.se och lampgallerian.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar