Bygghemma meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2019/2022

Bygghemma Group First AB (Publ), meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram som godkändes av bolagstämman den 15 maj 2019. Programmet gav vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda inom koncernen möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier om tre år till ett förutbestämt pris. Totalt tecknades 1 610 526 optioner (100% av programmet), vilket motsvarar 1,5 % utspädning vid utnyttjande av samtliga optioner.  

Bolagsstämman i Bygghemma Group First AB beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019/2022) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en (1) aktie i bolaget till teckningskursen 48,20 kronor vilket motsvarar 130 procent av det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna för aktien i bolaget under perioden 24 maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Påkallandeperioden för teckning av aktier är från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022.

För ytterligare information kontakta:

Adam Schatz, CFO, adam.schatz@bygghemmagroup.se, 070 932 4300

Johan Hähnel, IR, johan.hahnel@bygghemmagroup.se, 070 605 6334

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juni 2019 kl 08:00 CEST.

Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, www.trademax.sewww.chilli.se och www.furniturebox.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar