Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

REKORDHÖG FÖRSÄLJNING, EBIT OCH KASSAGENERERING

SAMMANFATTNING

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen steg med 20,5 % till 1 708,8 (1 417,8) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 8,6 %
 • Bruttoresultatet ökade med 36,4 % till 397,6 (291,5) Mkr, och bruttomarginalen uppgick till 23,3 (20,6) %
 • Justerad EBIT, exklusive IFRS 16-effekter, steg med 39,9 % till 100,4 (71,7) Mkr och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 5,9 (5,1) %*. Justerad EBIT, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 102,3 Mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 6,0 %
 • Rörelseresultatet, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 90,1 (55,0) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (3,9) %*. Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 92,0 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 5,4 %
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 224,3 (171,8) Mkr, motsvarande en kassakonvertering om 201,1 %
 • Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 44,6 (32,1)* Mkr. Periodens resultat, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 44,4 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 (0,30) kronor före och efter utspädning

1 januari-30 juni

 • Nettoomsättningen steg med 19,9 % till 2 928,9 (2 442,9) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 8,3 %
 • Bruttoresultatet ökade med 38,3 % till 698,1 (504,6) Mkr, och bruttomarginalen uppgick till 23,8 (20,7) %
 • Justerad EBIT, exklusive IFRS 16-effekter, steg med 50,2 % till 153,8 (102,4) Mkr, och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 5,3 (4,2) %*. Justerad EBIT, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 157,5 Mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 5,4 %
 • Rörelseresultatet, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 126,5 (25,8) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 4,3 (1,1) %*. Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 130,2 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 4,4 %
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 240,6 (221,8) Mkr, motsvarande en kassakonvertering om 138,5 %
 • Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 64,0 (-22,9) Mkr*. Periodens resultat, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 63,3 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (-0,87) kronor före och efter utspädning

Viktiga händelser under och efter periodens slut

Förvärv av Lampgallerian Växjö AB den 10 maj 2019, vilket ytterligare stärker Bygghemma Groups ledande ställning online inom möbler och heminredning i Norden.

* Siffror justerade för effekten av IFRS 16. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år 2018.
** Se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal” för närmare beskrivning på sidan 30.

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.00 CEST.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta:

Martin Edblad, tf. vd och koncernchef
martin.edblad@bygghemmagroup.se
+46 (0) 734-24 68 51

Adam Schatz, CFO
adam.schatz@bygghemmagroup.se
+46 (0) 709-32 43 00

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer
johan.hahnel@bygghemmagroup.se
+46 (0) 70-605 63 34

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN

Martin Edblad, tf. vd och koncernchef och Adam Schatz, CFO kommer torsdagen den 18 juli, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring +46 (0)8 505 583 54 eller gå till weblänken https://tv.streamfabriken.com/bygghemma-group-q2-2019. Presentationsmaterialet återfinns på Bygghemma Groups webbsida: http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/presentationer.

Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande online-baserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamheten inom två segment, DIY och Home Furnishing, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och Home Furnishing innefattar försäljning av möbler och heminredningssprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, www.trademax.sewww.chilli.se och www.furniturebox.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 Mdkr 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap

Taggar: