Delårsrapport 1 januari-30 september 2019

Kraftig försäljningsökning och vinsttillväxt

SAMMANFATTNING

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen steg med 31,0 % till 1 639,0 (1 251,1) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 14,7 %
 • Bruttoresultatet ökade med 54,5 % till 378,1 (244,8) Mkr, och bruttomarginalen uppgick till 23,1 (19,6) %
 • Justerad EBIT, exklusive IFRS 16-effekter, ökade med 100,8 % till 80,4 (40,0) Mkr och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 4,9 (3,2) %*. Justerad EBIT, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 82,5 Mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 5,0 %
 • Rörelseresultatet, exklusive IFRS 16-effekter, ökade med 303,9 % till 70,1 (17,4) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 4,3 (1,4) %*. Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 72,3 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 4,4 %
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 15,3 (-43,9) Mkr, motsvarande en kassakonvertering om 16,6 %
 • Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, ökade med 118,3 % till 52,9 (24,2) Mkr*. Periodens resultat, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 52,7 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 (0,23) kronor före och efter utspädning

1 januari-30 september

 • Nettoomsättningen steg med 23,7 % till 4 567,8 (3 694,0) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 10,5 %
 • Bruttoresultatet ökade med 43,6 % till 1 076,2 (749,3) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 23,6 (20,3) %
 • Justerad EBIT, exklusive IFRS 16-effekter, ökade med 64,4 % till 234,2 (142,4) Mkr, och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 5,1 (3,9) %*. Justerad EBIT, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 240,0 Mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 5,3 %
 • Rörelseresultatet, exklusive IFRS 16-effekter, ökade med 355,8 % till 196,6 (43,1) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 4,3 (1,2) %*. Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 202,5 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 4,4 %
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 255,9 (177,9) Mkr, motsvarande en kassakonvertering om 96,2 %
 • Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 116,8 (1,3) Mkr*. Periodens resultat, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 116,0 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,06 (-0,53) kronor före och efter utspädning

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Förvärv av Arc E-commerce AB (outl1.se) den 22 juli, vilket väsentligt stärkt Bygghemma Groups private label-portfölj
 • Utbyggnad av Heminredningssegmentets centrallager i Helsingborg, med ökad leveranssäkerhet och -snabbhet som följd
 • Utökning av koncernens förvärvsfacilitet med 300 Mkr i syfte att facilitera en fortsatt aktiv förvärvsagenda

* Siffror justerade för effekten av IFRS 16. Siffrorna är därmed helt jämförbara med de siffror som redovisats för år 2018, vilka inte har justerats för IFRS 16.
** Se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal”, för närmare beskrivning på sidan 33.
  

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 07.00 CET.
  

KONTAKTINFORMATION

För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta:

Martin Edblad, tf. vd och koncernchef Adam Schatz, CFO
martin.edblad@bygghemmagroup.se adam.schatz@bygghemmagroup.se
+46 (0) 734-24 68 51 +46 (0) 709-32 43 00
   
  Johan Hähnel, Ansvarig för Investerarrelationer
  johan.hahnel@bygghemmagroup.se
  +46 (0) 70-605 63 34

   
TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN

Martin Edblad, tf. vd och koncernchef och Adam Schatz, CFO kommer tisdagen den 29 oktober, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring +46 (0)8 566 426 92 eller gå till weblänken https://tv.streamfabriken.com/bygghemma-group-q3-2019. Presentationsmaterialet återfinns på Bygghemma Groups webbsida: http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/presentationer

KVARTALSBOKSLUT PÅ WWW.BYGGHEMMAGROUP.SE
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till september 2019 och tidigare kvartals- och årsbokslut finns tillgängliga på http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

OM BYGGHEMMA GROUP
Bygghemma Group är den ledande online-baserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamheten inom två segment, DIY och Home Furnishing, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och Home Furnishing innefattar försäljning av möbler och heminredningssprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se, stonefactory.se och lampgallerian.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 Mdkr 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.