Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019

STARK OMSÄTTNINGSUTVECKLING OCH REKORDHÖGA MARGINALER

HÖJDPUNKTER
 

Första kvartalet        

 • Nettoomsättningen ökade med 19,0 % till 1 220,1 Mkr (1 025,1). Den organiska tillväxten uppgick till 8,0 %. En orderingång på cirka 20 Mkr fakturerades inte i perioden på grund av en kalendereffekt
 • Bruttoresultatet ökade med 41,0 % till 300,4 (213,1) Mkr och bruttomarginalen nådde rekordhöga 24,6 (20,8) %
 • Justerad EBITA, exklusive IFRS 16-effekter, ökade med 74,4 % till 53,4 (30,6) Mkr, och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 4,4 (3,0) %. Justerad EBITA, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 55,3 Mkr, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 4,5 %*
 • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 36,4 (-29,2) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 3,0 (-2,9) %. Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 38,3 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 %*
 • Det operative kassaflödet uppgick till 16,3 (50,0) Mkr, påverkat av uppbyggnaden av varulager inför högsäsongen
 • Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 19,3 (-55,0) Mkr. Periodens resultat, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 19,0 Mkr*
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (-1,73) kronor före och efter utspädning        

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Förvärv av Designkupp AS (”vvskupp.no”) den 29 januari 2019. Designkupp är den ledande onlineaktören inom primärt badrumsprodukter i Norge och uppvisade 2018 en omsättning på cirka 100 Mkr med en rörelsemarginal på drygt 3 %
 • Förvärv av Nordiska Fönster den 1 mars. Nordiska Fönster är en ledande onlineaktör inom private label-segmentet för dörrar och fönster i Sverige och omsatte cirka 50 Mkr med en svagt positiv rörelsemarginal 2018
 • Martin Edblad tillträdde rollen som tf vd och koncernchef för Bygghemma Group den 1 april 2019
 • Bygghemma redovisar enligt IFRS 16 från den 1 januari 2019. IFRS 16 har medfört att balansomslutningen vid ingången av året ökat med cirka 360 Mkr, samt medför en positiv EBITA- och EBITDA-effekt på cirka 7 Mkr respektive 90 Mkr för helåret 2019. Ingen omräkning av jämförelsetal har gjorts för räkenskapsåret 2018, varför IFRS 16-effekten exkluderas vid jämförelser mellan 2018 och 2019 i denna rapport

*  Siffror justerade för effekten av IFRS 16. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år 2018.
** Se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal” för närmare beskrivning på sidan 28.
  

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.00 CET.

KONTAKTUPPGIFTER

För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta:
 
Martin Edblad, tf vd och koncernchef
martin.edblad@bygghemmagroup.se
+46 (0) 734-24 68 51   

Adam Schatz, CFO
adam.schatz@bygghemmagroup.se
+46 (0) 709-32 43 00
    
Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer
ir@bygghemmagroup.se
+46 (0) 70-605 63 34
 
TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN
Martin Edblad, tf vd och koncernchef och Adam Schatz, CFO kommer torsdagen den 25 april, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring följande telefonnummer: +46 (0) 8 505 583 58 eller gå till weblänken: https://tv.streamfabriken.com/bygghemma-group-q1-2019. Presentationsmaterialet återfinns på Bygghemma Groups webbsida: http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/presentationer.

OM BYGGHEMMA GROUP
Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättrings-produkter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamheten inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Bygghemma Group omsatte ca 5 Mdkr 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap

Taggar: