Ledningsförändringar i Bygghemma Group

Bygghemma Group First AB (publ) (”Bygghemma”) informerar idag om förändringar i koncernledningen med syfte att ytterligare stärka ledningsorganisationen.

Martin Edblad, som sedan 2012 arbetat som CFO för Bygghemma, har utsetts till tillförordnad vd och koncernchef för Bygghemma samt chef för segment Heminredning. Martin Edblad tillträder tjänsterna den 1 april 2019. Mikael Olander, som sedan 2012 kombinerat rollerna som vd och koncernchef och chef för segment DIY, kvarstår som vd och koncernchef fram till den 1 april. Han kommer därefter fortsätta som chef för segment DIY samt tillträda som COO och vara ansvarig för M&A. Peter Rosvall, COO sedan 2012, lämnar per den 1 april 2019 rollen som COO och har utsetts till chef för Nya Verksamheter per samma datum.

I samband med att Martin Edblad tillträder sina nya tjänster kommer han att lämna rollen som CFO för Bygghemma. Adam Schatz har utsetts till ny CFO för Bygghemma med start den 1 april 2019. Adam Schatz har lång erfarenhet som CFO och finanschef i internationella företag och är för närvarande vice vd och CFO på Axiell Group. Dessförinnan har han haft ledande positioner på Baxter och Gambro samt varit Managing Director på riskkapitalbolaget Teknoseed och analytiker på Goldman Sachs. Adam Schatz har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

”Bygghemma har sedan starten vuxit kraftigt, med ambitionen att nå en nettoomsättning på 10 miljarder SEK på medellång sikt. De nu annonserade ledningsförändringarna kommer frigöra tid för Mikael Olander och Martin Edblad att fullt ut fokusera på att förverkliga tillväxtambitionerna inom segmenten DYI och Heminredning samtidigt som vi förstärker koncernledningen genom att utse Adam Schatz till ny CFO. Över tid kommer vi även att stärka teamet med en permanent vd och koncernchef, men vi är övertygade om att Martin Edblad i dagsläget är bäst lämpad att leda bolaget”, kommenterar Henrik Theilbjørn, ordförande för Bygghemma.

”Genom förändringarna kommer jag fullt ut kunna arbeta med kärnaffären och samtidigt ge utrymme för en stark ledare som stöttar våra ambitiösa tillväxtplaner under kommande år. Förändringen gör också att den juridiska process gällande momshantering på Åland som kommunicerats tidigare och som avser en period då jag var VD för Qliro Group, inte behöver belasta Bygghemma, vilket är viktigt både för mig och övriga aktieägare”, kommenterar Mikael Olander.

”Jag ser mycket fram emot att fullt ut fokusera på att leda Bygghemmas fortsatt snabba tillväxt under en period som präglas av snabbt ändrade köpbeteenden. Genom att vi nu utsett Adam Schatz till min högst kvalificerade efterträdare som CFO och har starka ledare på alla viktiga positioner kommer jag kunna ägna mig fullt ut åt strategiska frågor och Bygghemmas fortsatta affär, vilket känns mycket tillfredsställande.”, kommenterar Martin Edblad.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och vd för Bygghemma Group
Telefon: +46 708-19 43 00
E-post:
mikael.olander@bygghemmagroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för Investor Relations
Telefon: +46 (0)70 605 6334
E-post:
Johan.Hahnel@bygghemmagroup.se
www.bygghemmagroup.com


 
Denna information är sådan information som Bygghemma Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl 18.00 CET.


 
Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Bygghemma Group omsatte ca 4,4 miljarder kronor 2017, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar