Byggnads om entreprenörsansvaret: ”En seger”

Idag har regeringen presenterat en lagrådsremiss om att införa ett lagstadgat entreprenörsansvar för bygg- och anläggningsbranschen.
– Förslaget är en stor seger för Sveriges alla byggnadsarbetare och ett nederlag för Sveriges Byggindustrier, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. 


Byggnads ordförande Johan Lindholm ser regeringens förslag som en seger för medlemmarna. Foto: Byggnads

Förslaget som presenterades idag går i korthet ut på att huvudentreprenören åläggs att kontrollera vilka underentreprenörer som anlitas i projektet. Förhoppningen är att denna lag ska fungera preventivt och leda till kortare underentreprenörskedjor, då det ofta är långt ner i dessa kedjor som det förekommer mest oegentligheter.

–Det är vi i Byggnads som har lagt grunden för det här förslaget genom att redan 2014 träffa ett avtal om ett huvudentreprenörsansvar. Förslaget som presenteras idag är en seger för alla Sveriges byggnadsarbetare och ett lika stort nederlag för Sveriges Byggindustrier som inte ens har flera av sina egna medlemsföretag i frågan, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Byggnads har flera gånger försökt förhandla fram detta genom kollektivavtal, men motparten Sveriges Byggindustrier (BI) har inte kommit till förhandlingsbordet.

–Nu visar regeringen att det inte duger att sticka huvudet i sanden, då blir det lagstiftning, säger Johan Lindholm.

Byggnads välkomnar alltså ett lagstadgat entreprenörsansvar, men har också förhoppningen att de tillsammans med BI i framtiden ska kunna utveckla och förbättra det huvudentreprenörsansvar som redan finns i kollektivavtalen.

För mer information:

Johan Lindholm,
Förbundsordförande Byggnads
070 306 65 40

Emma Sahlén Grip,
Pressekreterare Byggnads
010 601 15 00
072 711 10 45

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Media

Media