Valberedning för ByggPartner utsedd

ByggPartners valberedning med uppgift att för årsstämman 2019 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts

  

Enligt principerna för hur valberedningen ska utses så har styrelsens ordförande samt de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Valberedningens sammansättning

  • Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)
  • Magnus Hardmeier (utsedd av Priveq Investment Fund III)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fastighetsfond)
  • Torsten Josephson (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB)

  Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på ByggPartners hemsida. Frågor till valberedningen skickas till 

  valberedning@byggpartner.se.

  För mer information vänligen kontakta:

  Helena Blom, CFO

  Mobil: 070-658 50 90

  E-post: helena.blom@byggpartner.se 

  Handelsplats: Nasdaq First North Premier

  Kortnamn: BYGGP

  Certified Adviser: FNCA Sweden AB 08-528 00 399

  Om oss

  ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare och omsatte drygt 1,9 miljarder kronor 2019. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

  Prenumerera

  Dokument & länkar