Citat

Vi är mycket glada att ingå partnerskap med Tricentis. Med hjälp av deras kompetenta testverktyg och expertis kan våra testspecialister förenkla kundernas arbete och effektivisera testarbetet i en kontinuerlig systemutvecklingsprocess.
Åsa Landén Ericsson, VD och koncernchef C.A.G
Jag är mycket glad att kunna välkomna Engvall Security till C.A.G. Verksamheten kompletterar C.A.Gs nuvarande affär inom cybersäkerhet och försvarssektorn på ett utmärkt sätt och det är marknadssegment med stark efterfrågan. Med det sammanslagna bolaget stärker vi vår position och blir en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar till både civila och militära kunder.
Åsa Landén Ericsson
C.A.G har mångårig erfarenhet av att arbeta med kunder inom offentlig sektor. Det nya avtalet med Kammarkollegiet ger oss en utmärkt bas för att kunna leverera moderna programvarulösningar, drift- och molntjänster samt högkvalitativa konsulttjänster i teknikens framkant.
Nicolas Länninge, VD C.A.G Contactor
Jag är stolt och glad över att få leda C.A.G Datastöd. Finanssektorn är under stark utveckling och har ett stort behov av effektiva tjänster inom IT och digitalisering. C.A.G Datastöd har en unik position på marknaden med sitt djupa verksamhetskunnande och ett stort kundfokus. Det ser jag som viktiga framgångsfaktorer att bygga vidare på.
Johan Sunmo, tillträdande VD C.A.G Datastöd
Med rekryteringen av Johan Sunmo och lanseringen av den nya organisationen tar vi ett steg mot ökad expansion av C.A.G Datastöds affär. C.A.Gs ambition är att vara ledande inom ett antal fokuserade kundsegment och Bank & Finans, där C.A.G Datastöd ingår, är vårt största enskilda segment. Bolagets fokus på finansmarknadens aktörer, och specifikt portföljförvaltare, ger ett unikt kunderbjudande som värdesätts av våra många och långvariga kunder inom segmentet.
Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group
”Det känns extra roligt att vi nu kan expandera vår tjänst inom SimCorp Dimension då vi idag förvaltar flera kunders Dimensionplattformar. Nu bygger vi vidare på det arbetet tillsammans med Alecta. Vi är väldigt glada över att få fördjupa vårt redan långvariga samarbete och att få förädla och framtidssäkra installationen av SimCorp Dimension och även stötta Alecta i det viktiga migreringsarbetet.”
Magnus Fredholm, VD C.A.G Datastöd
”Vi känner en stor trygghet och tillit i arbetet då C.A.G Datastöd har lång erfarenhet av drift av finanssystem och specifikt SimCorp Dimension, så vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå. Vi har haft ett fint och förtroendefullt samarbete med C.A.G Datastöd genom åren som vi ser fram emot att fortsätta i och med det nya avtalet.”
Ulf Larsson, IT-chef Alecta
Ett händelserikt år och ett starkt fjärde kvartal
Åsa Landén Ericsson
”Vi är mycket nöjda med att kunna fortsätta växa inom försvarsområdet. Detta ger oss möjlighet att bredda vår affär och ta nya marknadsandelar inom kundsegmentet.”
Magnus Söderström (VD C.A.G Novus)
Vi är väldigt glada över att ha genomfört en framgångsrik nyemission och noteringsprocess. På Nasdaq First North Premier får vi en utmärkt möjlighet att visa våra ambitioner för en bredare publik. Vi tror att det är en viktig faktor för C.A.Gs framtida tillväxt och framgång. Jag välkomnar alla nya aktieägare varmt och ser fram emot 2019 och nästa fas i C.A.Gs utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.
Åsa Landén Ericsson
”Det är mycket glädjande att det har varit ett stort intresse för C.A.G och att vi kunnat attrahera både välrenommerade institutionella ägare samt uppnå en bred spridning i vårt erbjudande. Nyemissionen och den förestående listningen på First North Premier stärker möjligheterna att vidareutveckla C.A.G med både bredd och djup inom utvalda kundsegment och teknikområden. Vi ska fortsätta att växa både organiskt och via förvärv” säger Åsa Landén Ericsson, VD i C.A.G.
Åsa Landén Ericsson