Handel av C.A.Gs aktie på First North Premier inleds idag

CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier inleds i dag under kortnamn ”CAG” med ISIN-kod SE0011923341. Utfallet för nyemissionen som genomfördes i samband med listningen presenterades den 3 december 2018 (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till 102 procent och omkring 600 nya aktieägare har tilldelats aktier i Erbjudandet.

Åsa Landén Ericsson, VD, kommenterar:

"Vi är väldigt glada över att ha genomfört en framgångsrik nyemission och noteringsprocess. På Nasdaq First North Premier får vi en utmärkt möjlighet att visa våra ambitioner för en bredare publik. Vi tror att det är en viktig faktor för C.A.Gs framtida tillväxt och framgång. Jag välkomnar alla nya aktieägare varmt och ser fram emot 2019 och nästa fas i C.A.Gs utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.”

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Bird & Bird är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen@cag.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som C.A.G ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 12 december 2018 kl 08.30. 

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke.

Taggar:

Om oss

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är väldigt glada över att ha genomfört en framgångsrik nyemission och noteringsprocess. På Nasdaq First North Premier får vi en utmärkt möjlighet att visa våra ambitioner för en bredare publik. Vi tror att det är en viktig faktor för C.A.Gs framtida tillväxt och framgång. Jag välkomnar alla nya aktieägare varmt och ser fram emot 2019 och nästa fas i C.A.Gs utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.
Åsa Landén Ericsson