Penser Access: C.A.G Group - Intressant förvärv och marginalexpansion

C.A.Gs intäkter under Q2’19 uppgick till 124,6 mkr, motsvarande en organisk tillväxt på 3,8%. Tillväxten går att härleda till något höjda priser samt en högre beläggningsgrad då bolaget har tappat ett antal konsulter under kvartalet. Justerad EBIT uppgick till 9 mkr vilket motsvarar en marginal om 7,2% och en ökning med 1,8 procentenheter från föregående år, vilket går att härleda till koncernstrukturella effektiviseringar. Under kvartalet har bolaget gjort sitt första förvärv som börsbolag utav Engvall Security, som 2018 omsatte 24 mkr med en högre lönsamhet än C.A.G. Engvall Security kommer att slås ihop med C.A.G Security för att därmed kunna delta i större upphandlingar. Trots förvärvet väljer vi att inte göra några större estimatförändringar på innevarande år men justerar upp estimaten något för rörelseresultatet 2020-2021. Vi bedömer 78-82 kr per aktie som fortsatt motiverat värde, vilket gör att vi sammantaget ser en medelhög aktiepotential till låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/cag_20190816.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.

Prenumerera