Penser Access: C.A.G Group – Kvalitet kostar inte (än)

Vi gör en genomgång av IT-konsultsektorn med fokus på C.A.G och bolagets finansiella mål och konstaterar att C.A.G har goda möjligheter att nå omsättningsmålet för 2021, att man på sikt borde kunna höja sitt marginalmål från dagens 8% på justerad EBIT mot åtminstone 10%, samt att dagens värdering av bolaget är alltför låg.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/kvalitet-kostar-inte-an/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera