Penser Access: C.A.G Group AB – En stark start på 2019

C.A.G rapporterade intäkter om 130,7 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7,2%. Detta var i linje med våra förväntningar för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr vilket var över vår förväntan. Anledningen var en bättre prisutveckling och beläggningsgrad än vi räknat med. Vi ser en fortsatt stark marknad för IT-konsulter men väljer att trimma våra estimat något då vi ser att konkurrensen om personal är hård. Vi justerar dock upp vårt motiverade värde till spannet 78-82 kr för att reflektera att värderingarna i sektorn stiger. Sammanfattningsvis ser vi en fortsatt medelhög potential i bolaget då rabatten mot övriga sektorn är fortsatt hög.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/cag_20190508.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.

Prenumerera