Viveka Ekberg lämnar styrelsen i C.A.G

Report this content

Viveka Ekberg har efter sex år som ledamot i styrelsen för CAG Group AB meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i förtid. Utträdet sker per 14 augusti. Orsaken är en uppkommen intressekonflikt med annat styrelseuppdrag.

Valberedningen i C.A.G kommer att påbörja sökandet efter en ny ledamot och kalla till extra bolagsstämma under hösten.

-          Jag vill tacka Viveka Ekberg för en fin insats i C.A.G under många år och önskar henne lycka till framöver, säger Bo Lindström, styrelsens ordförande.


För ytterligare information, kontakta:                Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Åsa Landén Ericsson                                             Tel: 08-4638300

VD CAG Group AB                                                 Email: certifiedadviser@penser.se 

Asa.landen[a]cag.se

070-208 64 90


Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 aug kl. 17.30 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 320 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar