Om oss

EmbeddedArt Group AB (Publ) specialiserar sig på innovation och kommersialisering inom tre områden: försvarsindustrin, Internet of Things (IoT) och elektroniksektorn i stort. Vår kärnverksamhet omfattar utveckling och försäljning av avancerade produkter och system som är skräddarsydda för att möta specifika behov. Vi engagerar oss i hela livscykeln för våra system och produkter – från konceptualisering till utveckling, produktion och slutligen support och underhåll. Bolaget bedriver även konsultverksamhet med uppdrag som sträcker sig allt från helhetsåtaganden med systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara till tidsmässigt mer begränsade uppdrag.