C Security Systems AB tydliggörande gällande den kraftigt ökade aktiehandel i aktien de senaste dagarna.

Med anledning av den kraftigt ökade handeln i Bolagets aktie vill styrelsen i C Security Systems AB understryka att utöver löpande försäljningsarbete så finns ingenting mer att rapportera än det som angetts i pressmeddelandet den 7 augusti.

Samarbetet med det ryska försäkringsbolaget OSK.


Under 2015 skrev bolaget ett avtal om samarbete med en av Rysslands största försäkringsbolag OSK (vilket är ett kooperativ av drygt 100 stycken försäkringsbolag). De beslutade att C-pod systemet skall vara obligatorisk för deras kunder som önskar försäkra sin båt hos dem. OSK har enligt uppgift cirka femtontusen kunder som kan komma att beröras. I händelse av lyckade testbetalningar kommer OSK enligt uppgift till Bolaget informera deras båtförsäkringskunder om att betala och installera C-pod systemet. När samarbetet träder i kraft skall Bolaget få inbetalningar av individuella kunder för abonnemang och order på hårdvara från den Ryska distributören som handhar leverans och installation.

Bolaget förväntar sig att inbetalningar och orderläggning kommer att ske över en längre tid. Vid en eventuell lösning av betalningsflödet och om de till Bolaget kommunicerade kundvolymerna infrias så kommer Bolaget behöva tid för att hantera inköp, produktion och leverans.

Bolagets abonnemangsintäkt är 458 € för tre år respektive 757 € för fem år. Listpriset för hårdvaran är ca 500 € (innan rabatt till distributör exklusive moms och tull). Båtförsäkringar hos OSK tecknas på tre eller fem år och för att systemet skall vara aktivt under hela försäkringsperioden innebär det att kunder kommer behöva förskottsbetala C-pod abonnemang för samma period.

Bolaget har sedan 2015 arbetat med att få betalningsflödet att fungera vilket är en förutsättning för att samarbetet skall träda i kraft. Flertalet testbetalningar har genomförts under denna period.


För ytterligare information, kontakta:


VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.com


Kort om C Security Systems AB


C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar