Delårsrapport för C Security Systems AB  (publ) januari - juni 2019

Report this content

PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 469 tkr (330)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -764 tkr (-778)
 •  Resultatet före skatt uppgick till -770 tkr (-788)
 •  Resultatet per aktie var -0,02 kr (-0,03)
 •  Kassaflödet uppgick till -929 tkr (-691)

PERIOD 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 978 tkr (587)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 383 tkr (-1 463)
 •  Resultatet före skatt uppgick till -1 397 tkr (-1 483)
 •  Resultatet per aktie var -0,03 kr (-0,05)
 •  Kassaflödet uppgick till -1 669 tkr (-1 542)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 •  C Security Systems distributör erhöll importtillstånd samt lanserade C-pod i Brasilien.
 •  Bolaget fick nya distributörer i Turkiet och Benelux.
 •  Betalningsflödet från Ryssland utreds vidare och diskussionen förs mellan ryska och europeiska myndigheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolagets brasilianska importör sålde slut den första ordern som Bolaget levererade i första kvartalet.
 • Intressebolaget Spåra Group AB’s nya IoT produkt finns att beställa på deras hemsida. C Security Systems kommer till en början att sälja produkten under eget varumärke till den marina marknaden i Skandinavien och Finland efter sommaren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om en nyemission som vid full teckning tillför Bolaget cirka 3,9 Mkr. Teckningskursen är 0,17 kronor per aktie. Styrelsen kommer även att söka ett mandat att fram till nästa årsstämma kunna emittera upp till ca 191.000.000 nya aktier för lägst 0,28 kronor per aktie utan företräde till existerande ägare för att möjliggöra strategiska förvärv. 

VD HAR ORDET

Försäljningen fortsatte att öka under andra kvartalet. Ökningen under första halvåret 2019 är driven av lanseringen på den brasilianska marknaden, försäljningsinriktning mot mindre affärer med kortare ledtider i Sverige samt våra nya produkter, C-pod Lite och C-pod ELite, som mottagits väl.

Den ökade omsättningen är ett resultat av vårt produkt- och marknadsarbete under 2018 och 2019. Samtidigt har vi gjort och fortsätter att göra produktionsförberedelser för att säkerställa leverans mot större order.

I våra större samarbeten förväntar vi oss fler beställningar från Brasilien, AXA och CGI under 2019. I samarbetet med det ryska försäkringsbolaget OSK finns planer på att genomföra nya testtransaktioner från privatpersoner under hösten för att säkerställa betalningsflödet. Transaktionerna kommer ske så snart en överenskommelse nås i de pågående politiska diskussionerna mellan Ryssland och EU. I affärerna med GSY och Albin Pump Marin förväntar vi oss också en ökad försäljning.

Vi har en spännande utveckling i Frankrike tillsammans med AXA. AXA är för närvarande ordförande i det Franska försäkringsförbundet (FFA) som representerar försäkringsindustrins intressen i Frankrike (www.ffa-assurance.fr/en). I och med att AXA förordar C-pod systemet och lyfter fram det i sin marknadsföring inom båtindustrin får C-pod mycket bra reklam.

Vi vill fortsätta att vara offensiva, växa och därigenom stärka Bolagets position. Detta är också bakgrunden till att vi går ut med en nyemission på cirka 4 Mkr och samtidigt söker ett mandat för att möjliggöra strategiska förvärv.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 469 tkr (330). Sett till första halvåret ökade omsättningen med ca 67% till 978 tkr (587). Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till -764 tkr (-778). Rörelseresultatet för det första halvåret ökade till -1 383 tkr (-1 463). Att den högre omsättningen inte får större genomslag i resultatet beror på att Bolaget har högre personalkostnader och större marknadsnärvaro efter att ha investerat i säljorganisationen.

Intressebolaget Spåra Group AB:s försäljning har kommit igång via deras webshop som de öppnade i juni. De fortsätter att expandera och genomför för tillfället ett konvertibelprogram. Leveranserna har blivit något försenade på grund av deras nätverksleverantörer men beräknas att vara igång inom en månad.

Sammanfattningsvis fortsätter Bolaget att ha en positiv försäljningsutveckling och de stora samarbetena som snabbt kan ta Bolaget till att bli kassaflödespositivt går framåt.

Magnus Söderberg

VD, C Security Systems AB (publ)


Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedda för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien

Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 45 405 288 och antalet aktieägare till 1128.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Nästa rapport

C Security Systems utger sin kvartalsrapport 3 för 2019 den 29 november 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

19 augusti 2019
C Security Systems AB
Styrelsen

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar