DELÅRSRAPPORT FÖRC SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2019

Report this content

PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 509 tkr (257)
  • Rörelseresultatet uppgick till -619 tkr (-685)
  • Resultatet före skatt uppgick till -627 tkr (-695)
  • Resultatet per aktie var -0,01 kr (-0,02)
  • Kassaflödet uppgick till -740 tkr (-851)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • C Security Systems distributör erhöll importtillstånd samt lanserade C-pod i Brasilien.
  • Bolaget fick nya distributörer i Turkiet och Benelux.
  • Betalningsflödet från Ryssland utreds vidare och diskussionen förs mellan ryska och europeiska myndigheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bolaget har erhållit order på ca 300 tkr. Från bl.a. Sverige, Frankrike o Benelux.

VD HAR ORDET

Vi har sjösatt ett flertal initiativ i form av samarbeten, utvecklingsprojekt och marknadsinsatser de senaste månaderna och vi märker nu av detta omsättningsmässigt. Det första kvartalet fördubblade vi försäljningen jämfört med föregående år och hittills under april månad kan vi summera en orderingång på ca 300 tkr. Det är också glädjande att intresset för Bolaget fortsätter att öka då vi per den sista mars i år var 1085 aktieägare.

Under mässorna Tuzla, Turkiet i februari och mässan i Carrara, Italien i början av april hade vi säljpersonal på plats. Vi kan konstatera att intresset av våra produkter är stort och att vårt utökade produktsortiment är viktigt konkurrensmässigt. I slutet av april kommer vi att stötta vår nya brasilianska distributör under båtmässan i Rio de Janeiro vilket vi ser fram emot.

I Sverige har båtsäsongen precis börjatoch Bolaget har sedan en månad tillbaka sett en ökad orderingång på den svenska marknaden. Det är motiverande att se att våra säljinsatser under hösten och våren börjat ge resultat.

Förutom de nya marknaderna som Bolaget nyligen har öppnat upp har vi ett flertal samarbeten som vi förväntar oss skall stärka Bolaget väsentligt under våren. Dessa är framför allt försäkringsbolaget AXA, försäkringsförmedlaren Gras Savoye Yachting och finansieringsföretaget CGI i Frankrike. Även samarbetet med den svenska pumptillverkaren Albin Pump Marin är spännande och där har vi fått en positiv start. Båttillverkaren Lagoon är kraftigt försenade men Bolaget erhåller kontinuerligt mindre ordrar i takt med deras båtproduktion.

Bolaget har ett stort samarbete med det ryska försäkringsbolaget OSK men har problem med Betalningsflödet från Ryssland. Diskussionen förs mellan ryska och europeiska myndigheter och Bolaget avvaktar med spänning resultatet av dessa diskussioner.

Bolagets intressebolag, Spåra Group AB, är i slutfasen av framtagandet och lanserar snart en ny spårprodukt baserad på den senaste IoT-tekniken. C Security Systems kommer att sälja produkten under eget varumärke och mer information finns att läsa på Bolagets hemsida https://c-pod.com/sv/gospara/.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 509 tkr (257) motsvarande en ökning med ca 100%. Den ökade omsättning är främst driven av försäljning till Bolagets nya distributörer. Detta resulterade även i att rörelseresultatet ökade till -619 tkr (-685). Att den högre omsättningen inte får större genomslag i resultatet beror på att Bolaget har högre personalkostnader efter att ha stärkt upp säljorganisationen.

Sammanfattningsvis fortsätter försäljningen att öka och vi anser att Bolaget är väl positionerat för en fortsatt positiv försäljningsutveckling.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)


Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedda för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien

Per den 29 mars 2019 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 45 405 288 och antalet aktieägare till 1085. Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Nästa rapport


C Security Systems utger sin kvartalsrapport 2 för 2019 den 19 augusti 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

23 april 2019
C Security Systems AB
Styrelsen

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019. 

Prenumerera

Dokument & länkar