Flaggningsmeddelande

C Security Systems AB informerar om att Magnus Uppsäll via slutförd emission den 27 november genom kapitalförsäkring ökat sitt innehav med 4 899 680 aktier i C Security Systems AB. Magnus Uppsäll ägde genom kapitalförsäkring sedan tidigare 4 533 469 aktier (29,95 procent) och efter emissionen uppgår innehavet till totalt 9 433 149 aktier, motsvarande 31,16 procent av aktiekapitalet och rösterna i C Security Systems AB. Innehavet ligger i en kapitalförsäkring innebärande att Magnus Uppsäll inte har någon rösträtt för innehavet.

Robert Tejme, tillika styrelseordförande i bolaget, har ökat sitt innehav med 2 372 838 aktier från tidigare 2 195 495 aktier (14,51 procent) och efter emissionen är innehavet 4 568 333 aktier motsvarande 15,1 % av aktierna och rösterna i bolaget.

C Security Systems AB
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017.

Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar