Företrädesemission övertecknad

Report this content

Företrädesemissionen i C Security Systems AB tecknades till ca 11,6 miljoner kronor vilket innebär att nyemissionen övertecknades med ca 200%. Med företrädesrätt tecknades ca 94%. C Security tillförs därmed ca 3,9 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 100 000 kronor.

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 22 702 644 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande 11 579 962 kronor. 21 376 309 aktier (cirka 94% av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Med anledning av den höga teckningsgraden erhåller tyvärr endast ett fåtal tecknare tilldelning utan företrädesrätt enligt tilldelningsprincipen angiven i memorandumet. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 3 oktober 2019. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota.


Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 953 511,05 kronor fördelat på 68 107 932 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i oktober 2019.


C Security Systems AB
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019. 


Kort om C Security Systems AB 

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Prenumerera

Dokument & länkar