Korrigering av anläggningstillgångar i Halvårsrapporten 2017-01-01-2017-06-30

I C Security Systems balansräkning för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 som släpptes 2017-08-31 så var beloppen på anläggningstillgångar för 2016 på sidan 7 i rapporten inte korrekta. Den korrekta summan skall vara 234 KSEK för perioden 2016-06-30 respektive 195,6 för perioden 2016-12-31.

C Security Systems AB
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera