Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel i BTA 1 är satt till den 22 december 2017. Stoppdag hos Euroclear är den 28 december 2017.

Registrering samt aktiekapital

15 135 096 aktier har registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i C Security Systems till 30 270 192 aktier och aktiekapitalet uppgår till
3 027 019,2 SEK.

C Security Systems AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar