Uppdatering gällande testbetalningar från Ryssland

I kvartalsrapporten informerade Bolaget om att det skulle ske testbetalningarna från Ryssland för att säkerställa att betalningsflödet mellan Ryssland och Bolaget fungerade. Syftet med testbetalningar är att kontrollera att transaktionerna uppfyller de regler och krav på dokumentation som gäller i Ryssland och EU. Då myndigheterna blivit informerade att det kommer att gälla tusentals betalningar utreds testtransaktionerna och nödvändiga dokument grundligt.

Bolaget har fått information om att Ryssland godkänt betalningarna och skickat dessa till en transferbank i EU. Denna har dock skickat tillbaka betalningarna till Ryssland då myndigheterna i EU ansåg att växelkursen varierat för mycket mellan de ryska bankerna. För att godkänna betalningarna har EU bett om en växlingskurs per dag så att det inte uppstår en skillnad i valutaväxlingen mellan olika ryska banker. Våra partners i Ryssland har träffat berörda instanser och tror att nya testbetalningar som uppfyller EUs krav kommer ske inom kort.


För ytterligare information, kontakta:


VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.com

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018.


Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar