C Technologies dotterbolag Anoto inleder samarbete med Time/system

C Technologies dotterbolag Anoto inleder samarbete med Time/system Teknologiföretaget Anoto inleder samarbete med Time/system, en internationellt erkänd tillverkare av professionella planeringskalendrar. Avsikten med samarbetet är att utveckla Anotos teknik i kombination med Time/systems planeringslösningar för att tillsammans nå en bred kundbas. Samarbetet med Time/system kommer för Anotos del att innebära licensintäkter motsvarande USD 5 per kalender och årsupplaga. Time/system har användare i ett trettiotal länder och är marknadsledande på ett stort antal marknader. I mitten av år 2001 kommer Anoto pennan att lanseras. Avsikten är att Time/-system sam-tidigt kommer att introducera en kalender och ett antal nyskapande applikationer, som om-vandlar handskrivna anteckningar till digitalt bearbetad information. Anotokonceptet gör det möjligt för konsumenter att använda penna och papper som verktyg för att kommunicera med datorer, mobiltelefoner och internet. Anoto-tekniken är en kombination av en intelligent penna, ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsinfrastruktur. Användaren kan med denna teknik spara handskrivna anteckningar och skicka dem via Bluetooth, den nya industristandarden för trådlös dataöverföring, till sin egen dator, eller via Internet och GPRS, till vem som helst som har e-mail, till mobiltelefoner eller faxmaskiner. Med sitt planerinssystem i A5 format, är Time/system marknadsledare i Tyskland. Företaget genomför fullständiga konceptlösningar för hela organisationer, team och individer. Hörnstenarna är väl genomtänkta pappersbaserade planeringssystem, management mjukvara, konsultverksamhet och utbildning. "Vi är glada att ha vunnit en partner som Time/system för vår teknologi och ser fram emot den kreativa expansion av produkter som kommer att erbjudas", säger Christer Johansson, executive board member, C Technologies och Anoto. "Time/system är en optimal partner för att vidareutveckla möjligheterna med den innovativa Anoto-pennan, som gränssnitt mellan papper och dator, mobiltelefon och Internet. Företaget planerar bl.a. synkronisera handskriven data med nuvarande mjukvarubaserade organiserings-lösningar och mötesplanerare såsom Time/systems TaskTimer, Microsoft Outlook and Lotus Notes. Utöver detta kommer våra huvudtjänster grafisk e-mail, fax och grafisk SMS att bli än mer tillgängliga via våra relationer till planeringskalenderföretagen", kommenterar Christer Fåhraeus, VD, Anoto AB. Sida 2 (3) "Time/system inleder detta samarbete, eftersom vi är övertygade om att kombinationen av Anoto teknologin och Time/systems planeringsinstrument kommer att innebära en nydanande lösning for användningen av pappersbaserad respektive mjukvarubaserad planering", säger Stephan Ständer, vVD, Time/system International. För mer information, v.v. kontakta: Christer Fåhraeus Christer Johansson VD Executive Board Member Anoto AB C Technologies AB Tel: 046-286 58 50 Tel. 046- 286 58 50 Mobil: 0708-59 53 14 Mobil: 0705- 25 75 00 Birgitta Plyhm 0702-07 36 32 Kirsten Rettberg, Menyesch PR & Text Time/system Deutschland Time/system International Tel. 040-553 98-586, Tel. 040-36 98 63-0 Fax 040-553 98-305 Fax. 040-36 98 63-10 Email:info@menyesch.de Anoto AB, grundades i Lund i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Företaget fokuserar på forskning och utveckling, marknadsföring av Anoto-teknikens olika möjligheter, och på att skapa en standard för digitala papper. Bolaget har, förutom i Lund, kontor i Stockholm, Boston och Tokyo. Ett fyrtiotal medarbetare är sysselsatta i bolaget. Se också www.anoto.com Time/system, grundades 1980 i Köpenhamn av dansken Ole Berg, och anses idag synonymt med "effektiv måluppfyllelse, systematisk handling och optimal time management" i 30 länder. Med sitt planerinssystem i A5 format, är Time/system marknadsledare i Tyskland. Företaget genomför fullständiga konceptlösningar för hela organisationer, team och individer. Hörnstenarna är väl genomtänkta pappersbaserade planeringssystem, management mjukvara, konsultverksamhet och utbildning. I Tyskland arbetar 100 stycken medarbetare med att uppfylla detta framgångsrika internationella företags målmedvetna mål för den tyska marknaden. Sida 3 (3) Om ANOTO-tekniken ANOTO-tekniken är en kombination av en intelligent penna, ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsinfrastruktur. ANOTO-tekniken gör slut på allt tidsödande arbete med att föra över handskrivna noteringar till de digitala miljöerna. Användarna är inte längre hänvisade till textbaserad SMS eller e-post, utan kan kommunicera handskrivet med vem som helst som har en mobiltelefon, handdator eller annan PDA. Det blir möjligt att lagra handskrivna anteckningar, skicka grafiska e-postmeddelanden, och göra elektroniska beställningar med hjälp av endast papper och penna. Det egenutvecklade ANOTO-mönstret består av små punkter som spridits ut i unika kombinationer kring ett tänkt rutnät. Mönstret kan tryckas på vanligt papper, och syns för ögat endast som en svag gråton. På ett ANOTO- mönstrat pappersark kan vilken position som helst anges som x-y- koordinater. ANOTO-pennan skriver med vanligt bläck, och är dessutom försedd med ett "läsöga" - en digital infraröd kamera och ett avancerat bildhanteringssystem - samt en Bluetooth-radiosändare/mottagare. När man skiver med ANOTO-pennan på ett ANOTO-mönstrat papper, tar den digitala kameran en bild varje hundradels sekund, och varje bild innehåller så mycket information om mönstret som krävs för att göra en exakt positionsbestämning. Positionerna bildar tillsammans ett digitalt "spår" av pennans rörelser på papperet. Med hjälp av Bluetooth kan informationen föras över till exempelvis en mobiltelefon eller handdator, och därifran vidare till digitala miljöer som till exempel Internet, via ANOTO-konceptets informationsinfrastruktur. ANOTO-konceptet har utvecklats av ANOTO, ett dotterbolag till C- Technologies, där Ericsson är delägare. Ericsson har bidragit med expertis på områdena Bluetooth och mobila terminaler, och Time Manager har utvecklat den första pappersprodukten som baseras på ANOTO-mönstret. Om Bluetooth Bluetooth är en teknik för trådlös överföring som väntas revolutionera marknaden för personlig kommunikation. Bluetooth-specifikationen medger radiokommunikation till låg kostnad och i litet format. Tekniken gör det möjligt att upprätta trådlösa förbindelser mellan mobila datorer, mobil- telefoner och andra handhållna enheter, och att ansluta trådlöst till Internet. Bluetooth Special Interest Group (SIG) består av aktörer inom telekom, data och nätverk, och driver såväl teknikutveckling som introduktion av tekniken på marknaden. 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Lucent, Microsoft, Motorola, Nokia och Toshiba är ledande medlemmar av Bluetooth SIG, som även omfattar cirka 1700 övriga företag som anammar och tillämpar tekniken. Varumärket Bluetooth ägs av Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sverige. Se också www.bluetooth.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar