C Technologies förstärker organisationen

C Technologies förstärker organisationen Genom att tillsätta ett antal nyckelpersoner på strategiska poster stärker C Techno-logies nu den befintliga organisationen. Bolaget står därmed väl rustat inför den före-stående kraftiga expansion som innebär såväl en omfattande personell utbyggnad, som att etablera den nya teknologiplattformen på den globala marknaden. I och med nyemissionen som genomförs för närvarande, tillförs kapital som kommer att kunna användas för såväl utbyggnad av organisationen som fortsatt produktutveckling och marknadsföring för att snabbt nå hög penetrationsgrad. Anmälningstiden för teckning av aktier går ut den 25 maj och första notering på O-listan kommer att ske den 16 juni. De fyra hörnpelarna i bolagets strategi är att fokusera på licensaffärer, fortsätta med en aggressiv patentering, fokusera forskning och utveckling på kostnadsreduktion, miniatyrisering och ökad integrationsmöjlighet för bolagets kärnteknologi, samt fortsätta kompetensuppbyggnaden. Strategin återspeglas väl i de nyanställningar som gjorts den senaste tiden. Göran Asketorp har anställts som patentchef hos C Technologies AB. Göran kommer närmast från en anställning som ansvarig för patent för norra Europa hos Gambro AB. C Technologies har totalt ca 80 inlämnade patentansökningar som skyddar bolagets teknologi och uppfinningar. Bolaget anser att det immateriella skydd, som byggts upp för att skydda grundteknologin är starkt. "Bolaget har visat förståelse för vikten av att etablera en stark patentportfölj. Jag kommer att fortsätta det påbörjade strategiska arbetet med att bygga ett starkt patentskydd och ser det som en viktig insats för företagets fortlevnad", säger Göran Asketorp. Anders Grundborn har anställts som marknadschef för konsumentproduktförsäljning (C Pen) hos C Technologies AB. Anders kommer närmast från en anställning som marknadschef på Santech Micro Group AB (SMG). Försäljningen av konsumentprodukterna organiseras på regional basis. I första hand kommer en sådan organisation att byggas upp för Nordamerika, Storbritannien, Tyskland och Australien (Asia Pacific) inom ramen för C Technologies. "Jag kommer att bygga upp distribution och varumärkena C Technologies och C-Pen på de viktigaste internationella marknaderna", säger Anders Grundborn. Lennart Moberg har anställts som utvecklingschef, samt platschef i Lund hos C Technologies AB. Lennart kommer närmast från en anställning som utvecklingschef för Life Support System hos Siemens-Elema AB. C Technologies vidareutvecklar sin kompetens inom integration av elektronisk hård- och mjukvara med digital kamerateknik och satsar på utveckling av produkter inom datoriserad bildbehandling. "Det kommer att bli mycket stimulerande att få leda vidareutvecklingen av C Technologies unika teknikplattform. Kombinationen av mycket god spetskompetens och hög innovations-nivå innebär stora möjligheter för framtiden", säger Lennart Moberg. Per Nathanaelsson har anställts som ansvarig för licens- och OEM- försäljning hos C Technologies AB. Per kommer närmast från en anställning som General Manager för Philips Components Norden. Bolaget noterar ett stort intresse från industriella partners att använda bolagets teknologi i sina egna produkter. "Jag ser med stort självförtroende fram emot att arbeta med licens- och OEM-försäljning av den värdsledande produkt- och kunskapsbas som C Technologies kan erbjuda kunder, inom kamerateknologi och bildbehandling", säger Per Nathanaelsson. Mattias Westerlund har anställts som bolagsjurist hos C Technologies AB. Mattias kommer närmast från en anställning som bolagsjurist hos Telia AB. "Jag ser fram emot att arbeta i ett av de mest innovativa och löftesrika svenska företagen i den nya ekonomin. Den professionella utmaningen förefaller speciellt intressant med tanke på den expansionsfas C Technologies befinner sig i", säger Mattias Westerlund. För mer information, v.v. kontakta: Christer Löwgren Birgitta Plyhm VD PR-konsult C Technologies AB GCI Rinfo Göteborg +46 46 286 58 50 0702-07 36 32 0708 28 65 10 C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom om-rådena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Blue-tooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 75 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder och Metallindustriarbetareförbundet. C Technologies aktie är noterad på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar