C Technologies genomför split

C Technologies genomför split (10:1) På ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2000 i C Technologies AB (publ) beslutades om en uppdelning av bolagets aktier genom split (10:1). Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning och ändra bestämmelsen i § 5 i bolagsordningen om akties nominella belopp, så att varje akties nominella belopp genom s.k. split (10:1) ändras från 20 till 2 öre. En split 10:1, innebär att en (1) aktie delas upp i tio (10). Antalet aktier efter genomförd split kommer att vara 41.355.770 (före förestående nyemission) med ett nominellt värde på 0,02 SEK. Sista dag för handel med aktier med det gamla nominella beloppet blir den 12 maj 2000 och första dag för handel med aktier med det nya nominella beloppet blir den 15 maj 2000. Avstämningsdag för split är den 17 maj 2000. För ytterligare information kontakta: Christer Löwgren Christer Fåhraeus VD vVD C Technologies AB C Technologies AB +46 46 286 58 50 +46 46 286 58 50 0708 28 65 10 0708 59 53 14 C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 75 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder och Metallindustriarbetareförbundet.C Technologies aktie är noterad på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar