C Technologies nyemission kraftigt övertecknad

C Technologies nyemission kraftigt övertecknad C Technologies AB (publ) erbjudande till marknaden, i form av en riktad nyemission till allmänheten och institutionella investerare, har tecknats 2,5 gånger. Priset per aktie har, genom ett anbudsförfarande riktat till institutioner, fastställts till 125 kronor per aktie. Notering på O-listan kommer att ske omkring den 16 juni 2000. Handelsbanken Investment Banking är C Technologies finansiella rådgivare och emissionsbank. I korthet * Emissionskurs. Emissionskursen har fastställts till 125 kronor per aktie. * Teckning. Erbjudandet tecknades knappt 2,5 gånger. * Besked om tilldelning. Omkring den 31 maj 2000. * Betalning. Kontant senast den 7 juni 2000. * Första noteringsdag. Omkring den 16 juni på OM Stockholmsbörsens O- lista. Dessförinnan är bolaget inofficiellt noterat på Nya Marknaden. Erbjudandet C Technologies AB (publ) har bjudit in institutionella investerare och allmänheten till teckning av aktier i bolaget. Erbjudandet omfattade 3 500 000 aktier inklusive övertilldelningsoption, och har tecknats knappt 2,5 gånger. Nyemissionen tillför C Technologies 437,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader (givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut). Erbjudandet motsvarar 7,8 procent av kapital och röster i C Technologies efter föreliggande nyemission. Emissionskursen för aktierna har fastställts till 125 kronor per aktie genom ett anbudsförfarande riktat till institutioner. Antalet aktieägare ökar härmed från drygt 3 000 till cirka 7 000. "Det är bra för bolaget att det institutionella ägandet breddats genom att många nordiska och europeiska kapitalförvaltare, under stor efterfrågan, valt att gå in som ägare i C Technologies. Intresset för nyemissionen känns extra starkt utifrån det instabila klimat som vi sett på aktiemarknaden under de senaste veckorna", säger Nils Ljung, styrelseordförande i C Technologies. Genom erbjudandet har bolaget inför O-listenoteringen skapat förutsättningar för en bättre handel med aktierna genom en ytterligare ägarspridning och anskaffandet av en bred institutionell ägarbas. Dessutom har C Technologies erhållit finansiering för bolagets fortsatta expansion, en finansiell handlingsberedskap för eventuella kompletterande förvärv samt en stark finansiell ställning som kommer att vara en styrka i diskussioner med större kunder. Notering på O-listan C Technologies har även ansökt om och godkänts för notering på OM Stockholms-börsens O-lista. Handeln med aktien på O-listan beräknas påbörjas omkring den 16 juni 2000. C Technologies aktie har sedan den 15 mars 2000 handlats inofficiellt på Nya Marknaden. Handeln med företagets aktier kommer att fortgå på Nya Marknaden fram till och med noteringen på O-listan. För ytterligare information kontakta: Christer Löwgren Christer Fåhraeus VD vVD C Technologies AB C Technologies AB +46 46 286 58 50 +46 46 286 58 50 0708 28 65 10 0708 59 53 14 Birgitta Plyhm PR-konsult GCI Rinfo Göteborg 0702-07 36 32 C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom om-rådena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 75 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder och Metallindustriarbetareförbundet.C Technologies aktie är noterad på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar