C Technologies varslar drygt 20 personer

C Technologies varslar drygt 20 personer Moderbolaget C Technologies har varslat ett tjugotal personer med nuvarande arbetsplats vid verksamheten i Lund. Personalminskningen är en följd av den strukturomvandling som aviserades i Delårsrapporten förra veckan och kommer att bidra till att kostnadsmassan gradvis reduceras till ca 6 MSEK per månad. Full effekt uppnås första halvåret 2002. "Det är tråkigt att behöva säga upp medarbetare, men tyvärr är detta nödvändigt för att uppnå den lönsamhet som krävs för att uppfylla prognosen om positivt kassaflöde under första halvåret 2002", säger Mats Lindoff, VD, C Technologies AB. Förhandlingar inleds inom kort med relevanta fackföreningar. För mer information; v.v. kontakta: Mats Lindoff Birgitta Plyhm VD och Koncernchef 0702-073632 C Technologies AB 046-540 10 05 C Technologies AB (publ) grundades 1996 och är ett svenskt högteknologiskt utvecklingsföretag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen® som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. Pennan läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst, alternativt via kabel, till PC. Vidare kan man översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder med hjälp av C-Pen. C Technologies Group, där också dotterbolagen Anoto AB och WeSpot AB ingår, har idag ca 320 anställda och kontor i Lund, Stockholm, Atlanta, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, State Street Bank, Ericsson Mobile Communications och SEB Fonder. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). För mer information: www.ctechnologies.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00390/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00390/bit0001.pdf

Dokument & länkar