Analyst Group: Analys på Camanio Care – Robotik- och välfärdsbolaget som ska förbättra vården

Investerare underskattar behovet av nya teknologiska alternativ inom välfärden och bolag likt Camanio Care, ett IT- och robotikbolag inom vård- och omsorg, erbjuder exponering mot en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Bolaget är ungt och försäljningen låg, men om acceptansgraden av ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels genom förvärv och nya produkter.

Läs hela aktieanalysen på Analyst Groups hemsida.


2017-08-28

20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel senior befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om dem innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av nya och innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.

Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer gå, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.

Camanio Care ser möjligheter i Kina. Kina står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Under våren 2017 inledde Camanio Care två nya samarbeten med kinesiska aktörer och innan sommaren tog Bolaget in 12,4 MSEK (efter transaktionskostnader) via företrädesemission, med syftet att bl.a. finansiera en snabbare expansion i Kina.

En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas idag till 33,2 MSEK (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med att marknaden för välfärdsteknik utvecklas kan Bolaget växa exponentiellt.

Låga försäljningsnivåer och negativt resultat. Camanio Care har idag en blygsam försäljning och är ännu inte lönsamma. Kassan uppskattas den 31 augusti 2017 uppgå till 11,8 MSEK. Med en burn rate om 1,4 MSEK är Camanio Care finansierade till april 2018, allt annat lika. Vid utebliven försäljningstillväxt kan externt kapital behöva inhämtas för bibehållen likviditet.


Om Camanio Care: Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017. 


--

Ansvarig analytiker: Patrik Olofsson (patrik.olofsson@analystgroup.se).

För mer information kontakta Analyst Group på info@analystgroup.se.

Läs hela analysen på Analyst Groups hemsida www.analystgroup.se.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges mest snabbväxande analyshus med fokus på mindre börsbolag. Våra analytikers bevakar ett dussintal bolag på listorna AktieTorget, First North och Small Cap. Läs mer om oss på vår hemsida.

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Camanio Care. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Analyst Group är ett av Sveriges mest snabbväxande analyshus med fokus på mindre börsbolag. Våra analytikers bevakar ett dussintal bolag på listorna AktieTorget, First North och Small Cap.
Twittra det här

Citat

Investerare underskattar behovet av nya teknologiska alternativ inom välfärden och bolag likt Camanio Care, ett IT- och robotikbolag inom vård- och omsorg, erbjuder exponering mot en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas.
Patrik Olofsson, ansvarig analytiker