Camanio Care AB (publ) deltar på internationell nätverksträff tillsammans med SKL

I slutet av maj 2018 är Camanio Care särskilt inbjudna att tillsammans med SKL, Tibro kommun och Halmstad Högskola på en internationell ledarskapsnätverksträff inom funktionshinder och psykisk ohälsa på Globen Annexet. 

Det internationella ledarskapsnätverket heter IIDL (International Initiative for Disability Leadership). Det är ett unikt nätverk för innovation, kunskapsutveckling och metodik för att stödja visionen om full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Erfarenhetsutbytet sker mellan länder, myndigheter och organisationer.

Nätverket startade som ett samarbete mellan Australien, Nya Zeeland, Irland och Kanada. Nu utvidgas kretsen med Storbritannien, USA och Sverige och i framtiden ansluter sig förhoppningsvis fler länder. Parallellt med IIDL finns det äldre och större nätverket International Initiative for Mental Health Leadership, IIMHL, som stödjer visionen om full delaktighet i samhället för personer med psykisk ohälsa. I det nätverket är svenska SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) engagerat sedan flera år.

I Sverige har regeringen gett Folkhälsomyndigheten uppdraget att samordna IIMHL-delen och Myndigheten för delaktighet är koordinator för IIDL. Utöver dessa två myndigheter finns en rad andra offentliga institutioner och olika organisationer representerade i en organisationskommitté.

-        Det blir en fantastisk möjlighet för ledare från hela världen att träffas och utveckla någonting tillsammans och en chans för svenska organisationer att delta på en internationell arena som är ganska unik. Omkring 500 personer kommer att delta, berättar Ola Balke på Myndigheten för delaktighet.

Tillsammans arrangerar de båda nätverken en internationell nätverksträff i Globen Annexet 28 maj-1 juni 2018. Evenemanget, som har fått rubriken Building Bridges Beyond Borders, pågår i en vecka. Här varvas tematiska utbyten med föreläsningar och träffar för partnerskap.

-        Vi är stolta och glada över att få medverka som särskilt inbjudna och en av de viktiga spelarna inom demensvård på den här internationella nätverksträffen. Camanio söker kontinuerligt nya samarbetsmöjligheter och nätverk som driver omsorgsfrågor och utvecklingen framåt.  Att vara en del av IIDL ökar möjligheterna för Camanio Care att utveckla bra produkter och tjänster som bidrar till förändring och förbättring av omsorgen i Sverige, men även globalt, vilket är ett viktigt affärsfokus för 2018. säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar