Camanio Care AB förvärvar VITAL Integration

Camanio Care breddar sitt erbjudande av omsorgstjänster genom att förvärva IoT-specialisten VITAL Integration. Förvärvet sker omgående och av operativa skäl. 

VITAL Integration är ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi, med fokus på tjänsteplattformar, tjänstepaketeringar och infrastruktur för dataöverföring inom vård och omsorg. Som välfärdsoperatör erbjuder bolaget lösningar för ett smart hem som ökar individers trygghet och självständighet, både inne i hemmet och utanför. Detta görs genom att skapa interoperabilitet för digital teknik, samla data från samtliga sensorer som mobila trygghetslarm, tillsynsenheter som kameror, lås, spisvakt och kognitiva hjälpmedel till en central.

VITAL Connect är tjänsteplattformen som kan utgöra spindeln i nätet för tillsyn i hemmet, med en attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter baserat på antal brukare och det antal tjänster som ansluts till plattformen. 

- Kommuner likväl som enskilda vårdinrättningar behöver en framtidssäker vårdinfrastruktur där man på ett säkert sätt kan ”plugga in” de omsorgshjälpmedel som behövs – både de som finns idag och de som utvecklas i morgon. VITAL Integrations tjänsteplattform är säker, öppen, flexibel och effektiv, säger Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna.

Camanio Care och VITAL Integration har samarbetat i kundprojekt sedan maj månad 2018 och bolagen kompletterar varandra kunskapsmässigt. Under hand har en samsyn växt fram att de båda bolagen kan drivas effektivare under varumärket Camanio Care, som därmed övertar anställningsansvaret för två av VITAL Integrations medarbetare. VITAL Integration omsatte 1,8 MSEK 2016 och väntas bidra positivt till Camanio Cares rörelseresultat senast 2019. Camanio Cares likviditet påverkas inte av förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Följ oss gärna på:

        

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018.

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar