Camanio Care AB skriver LoI för strategiskt förvärv inom IoT för tillsyns- och trygghetstjänster

Som ett led i Camanio Cares långsiktiga målsättning att bli den ledande aktören inom välfärdsteknik har bolaget nu tecknat ett Letter of Intent i syfte att förvärva bolaget VITAL Integration. Förvärvet kan ge Camanio Care AB en central position på den kraftigt växande marknaden för Internet of Things (IoT) för digital tillsyn och omsorg. 

Innovativ öppen tjänsteplattform

VITAL Integration är ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi, med fokus på tjänstepaketering genom en öppen dataöverföring inom vård och omsorg. Som välfärdsoperatör erbjuder bolaget lösningar och integrationer för tjänster till smarta boenden som ökar individers trygghet och självständighet, både inne i hemmet och utanför. Detta görs genom VITAL SmartCare, en tjänsteplattform som samlar och överför data från samtliga sensorer i hemmet, som t.ex. mobila trygghetslarm, kameror, lås och spisvakt, till vårdpersonal, larmtjänst, och anhöriga.

VITAL SmartCare utgör spindeln i nätet för tillsyn i hemmet, med en attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter baserat på löpande månadsavgifter per tjänst per brukare.

Avtal med Tieto Sweden och Nacka Kommun

I april 2017 genomfördes en upphandling av digital tillsyn från Nacka Kommun. VITAL Integration vann affären i samarbete med Tieto Sweden och andra samarbetspartner, men VITAL Integration är partnern som levererar den största delen av de enskilda tjänsterna. För VITAL Integration beräknas affären med Tieto ha en total potential över 4 år på minst 30 MSEK. Antalet personer i Nacka Kommun med behov av välfärdstjänster är idag ca 1500, men väntas öka närmaste åren.

Läs mer om upphandlingen här:

https://www.vitalint.se/NYHETER/ArtMID/964/ArticleID/11/VITALS-L214SNINGAR-F214R-%e2%80%9dSMART-CARE%e2%80%9d-V196LJS-AV-NACKA-KOMMUN 

https://www.tieto.se/nyheter/tieto-levererar-valfardsteknik-till-nacka-kommun 

Nacka Kommun är den första kommunen i Sverige som upphandlar digital tillsyn som tjänst och funktion, men flera kommuner i Sverige kommer att upphandla digitala tillsynstjänster under 2018. Ungefär 30 kommuner/år i Sverige upphandlar/förnyar sina avtal inom tillsyn varje år.  Idag finns det ca 200.000 trygghetslarm i Sverige, vilket är den första målmarknaden för digitala tillsynstjänster. Generella intäkter från tillsyn ligger runt 1000 kr/brukare och år. Besparingarna för kommunerna är väsentliga och finns att uppskatta genom Välfärdsnurran. En normalstor kommun sparar miljonbelopp på ett par års sikt.

Due diligence processen med Vital Integration har inletts och beräknas vara avslutad i slutet av april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

David Rodriguez, VD VITAL Integration
Telefon: 0723-944 419
E-post: david.rodriguez@vitalint.se

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Följ oss gärna på:

        

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar