Camanio Care beviljas patent för Bestic i USA

Amerikanska patentmyndigheten har meddelat att de har beviljat patent för äthjälpmedlet Bestics® unika styrsätt. Patentet skyddar därmed Camanio Care på en av världens största marknader för välfärdsteknologi.

Camanio Care, ett ledande svenskgrundat företag som utvecklar högteknologiska IT-baserade lösningar för vård och omsorg, har beviljats ett patent av United States Patent and Trademark Office. Patentet handlar om styrningen av äthjälpmedlet Bestic. Bestic är en robot som hjälper människor med ätsvårigheter att äta självständigt, och därmed slippa bli matade av personal eller anhöriga och istället själva välja att äta när de vill och i den takt de önskar.

– Bestic är unik på flera sätt men det är den viktigaste algoritmen som vi nu fått patent på. Bestic är det enda äthjälpmedlet som effektivt klarar av att plocka upp mat från vanliga, runda tallrikar som det är vanligt att servera mat på. Styralgoritmen är själva logiken som gör det möjligt. Andra jämförbara produkter på den amerikanska marknaden hänvisar användaren till att äta från flera små skålar, säger Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna.

USA är en potentiellt stor marknad för Camanio Cares äthjälpmedel Bestic. Enligt Population Reference Bureau är drygt 15% av USA’s befolkning idag över 65 år, och man uppskattar att siffran kommer att öka till 24% år 2060, vilket innebär mer än en dubblering från 46 millioner till 98 millioner människor. Förekomsten av undernäring varierar mellan 23% till 60% hos institutionaliserade äldre, där behovet av matning är en av de underliggande orsakerna[JD1] . American Academy of Family Physicians estimerar att det 2017 fanns 3.7 millioner undernärda äldre i USA,[JD2]  ett tillstånd som i genomsnitt ökar vårdkostnaden med 300%.[JD3] 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™.

Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja

människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg.

Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina,
Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns i följande kanaler:

                       

Får du våra nyhetsbrev?

* Skriv upp dig HÄR.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018.


 [JD1]Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3396084/

 [JD2]Källa: https://www.aplaceformom.com/planning-and-advice/articles/nutrition

 [JD3]Källa: https://www.huffingtonpost.com/robert-b-blancato/senior-malnutrition-a-nat_b_6832238.html

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar