Camanio Care breddar produktfamiljen med BikeAround ™ Screen

Välfärdsteknikföretaget Camanio Care AB (publ) lanserar en ny produkt inom affärsområdet Aktivering. BikeAround Screen är en mindre version av BikeAround jDome, där den karaktäristiska ”kupolen” ersatts av en platt skärm. Lösningen har efterfrågats av ett flertal organisationer som ser ett behov av ett kompletterande verktyg som underlättar aktivering för fler.

BikeAround jDome är Camanio Cares unika hjälpmedel som gör det möjligt för exempelvis demensdrabbade eller funktionshindrade att aktivera sig och stimulera sinnet. Lösningen gör det möjligt att cykla i sina barndomstrakter, eller vart som helst i världen, genom en unik mjukvara som använder bilder från Google Street View. En ”levande” film av omgivningen projiceras runt användaren under cyklingen, vilket stimulerar minnen, kognition och humör. BikeAround Screen är en kompaktare version av BikeAround jDome som dessutom är mer modulär.

– BikeAround Screen kan kopplas till en vanlig TV och enkelt flyttas mellan olika rum på exempelvis äldreboenden eller gruppbostäder, säger Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna.

– Den nya lösningen öppnar långsiktigt också upp för en bredare familj inom Aktivering och blir skalbar i både mjuk- och hårdvara för möjliga framtida applikationer.

Läs mer om BikeAround Screen och BikeAround jDome här.

Aktivering en nyckelfråga inom vård och omsorg
I Sverige lever ca 160 000 personer med en demenssjukdom. Varje år insjuknar runt 24 000 personer och ungefär lika många dör. Sjukdomen kan inte botas men med olika insatser kan symtomen lindras, vardagen underlättas och livskvaliteten förbättras för de drabbade och deras anhöriga. Socialstyrelsen skriver i ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom” att ”….Det är också viktigt att det finns tid och utrymme för meningsfulla aktiviteter och social samvaro samt en flexibilitet när det gäller rutiner. Detta gäller exempelvis i särskilt boende och i dagverksamhet men även vid specifika åtgärder, som till exempel en anpassad måltidssituation eller möjlighet till utomhusvistelse och fysisk aktivitet.”

Camanio Care erbjuder utbildning inom Aktivering
Camanio Care har som strategi att vara en partner till vård och omsorgsverksamheter genom att inte bara erbjuda goda verktyg utan även genomarbetade utbildningar för vårdpersonal i syfte att skapa ett meningsfullt och aktivt liv för äldre samt personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen som erbjuds inom Aktivering omfattar en hel- eller halvdag för omvårdnadspersonal och går igenom regelverk, riktlinjer från Socialstyrelsen, konkreta tips och handledning inom Aktivering. Läs mer om vår utbildning och vårt Aktiveringskoncept här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB
Telefon: 0733-93 00 07
E-post:
catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar