Camanio Care genomför kvittningsemission för att finansiera internationella försäljningsaktiviteter

I samband med den nyemission som Camanio Care offentliggjorde 12 maj 2017 upptog bolaget ett lån om 2,1 MSEK hos Recall Capital AB. Kapitalet används för att utveckla Camanio Cares internationella säljkanaler och referenskunder. Nu återbetalar Camanio Care hela lånet genom en riktad kvittningsemission.

– Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital som en långsiktig samarbetspartner och som även har uppdrag av Camanio Care att säkerställa aktiens likviditet på marknaden, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen såg ett behov av snabb finansiering för att kunna utöka bolagets internationella försäljningsaktiviteter innan likviditeten från den då pågående emissionen tillfallit bolaget. Genom att kvitta lånet genom en riktad nyemission bibehåller Camanio Care en stark likviditet för operativa kostnader, försäljning och marknadsbearbetning.

Filmen som Google producerade om Camanio Cares produkt BikeAround jDome har skapat ett stort internationellt intresse för bolaget. Camanio Care har både befintliga distributörer i Europa som vill växa med oss samt för flera dialoger med nya potentiella partners som är intresserade av att inleda nya samarbeten. För att tillvarata dessa möjligheter ämnar bolaget också stärka sina sälj- och marknadsaktiviteter i bland annat USA och Canada.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 2 107 025 kronor och 789 148 aktier. Kvittningen avser främst lån utställt av Recall Capital. Inga andra kostnader upstår i samband med emissionen. Teckningskursen per aktie blir 2,67 kr, vilket motsvarar en rabatt om 12,25% på stängningskursen den 18 oktober 2017. Antal aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 15 432 118 (14 642 970) och aktiekapitalet uppgår till 3 086 423,60 kronor (2 928 594 kr).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar