Camanio Care har tagit emot återstående emissionslikvid från Zhongrui Funings Robotics

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, genomförde under andra kvartalet en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni, 2017. Genom emissionen, inklusive dess tillhörande överteckningsemission, tillfördes Camanio Care cirka 12,7 MSEK. Teckningsgraden för hela emissionen uppgick till 122 procent.

Nu har Camanio Care tagit emot den sista återstående likviden som avsåg investeringen från det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics. Därmed kommer emissionen registreras och även formellt avslutats inom kort.

Zhongrui Funings Robotics träder genom emissionen in i bolaget som en långsiktig strategisk partner och aktiv delägare. Den nu avslutade emissionen lägger därmed också grunden för ett fortsatt starkt samarbete på den kinesiska marknaden, som Camanio Care nyligen expanderade till.

När emissionen är slutförd och formellt registrerad hos Bolagsverket kommer detta att kommuniceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar