Camanio Care publicerar delårsrapport januari – juni 2018

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Sammanfattning

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 •  Totala intäkter för perioden uppgick till 2 739 tkr (2 344 tkr)                            
 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 204 tkr (2 316 tkr)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 562 tkr (-4 008 tkr)
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 762 tkr (-4 029 tkr)
 •  Resultat per aktie -0,28 kr (-0,33 kr)
 •  Eget kapital i koncernen per 30 juni uppgick till 8 106 tkr (2017-12-31; 15 769 tkr)
 •  Likvida medel i koncernen per 30 juni uppgick till 1 094 tkr (2017-12-31; 5 093 tkr). Likviditeten uppgick till 32% (2017-12-31; 99 %)
 •  Soliditeten uppgår till 40% (2017-12-31; 61%)
 •  Antal aktier vid periodens utgång var 16 674 539 st (2017-12-31; 15 565 451 st)

1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 •  Totala intäkter för första halvåret uppgick till 5 216 tkr (4 102 tkr)                
 •  Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 3 135 tkr (3 985 tkr)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8 308 tkr (-8 014 tkr)
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 596 tkr (-8 063 tkr)
 •  Resultat per aktie -0,51 kr (-0,72 kr)

VD har ordet
Camanio är på väg in i en ny fas, det märks tydligt. Välfärdsteknik står på agendan för många aktörer inom landsting och kommun och i Almedalen var alla övertygade om att tekniken nu är här.

Genom förvärvet av Vital Integration bygger Camanio nu en stark digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda boenden. Vi är oerhört glada och stolta över våra nya medarbetare som har byggt upp en fantastisk lösning och som med unika kunskaper på riktigt kan erbjuda vården bra kvalitetstjänster inom digital omsorg.

Hur skall samhället digitaliseras utan en infrastruktur och tillgång till internet?

Under våra produktinstallationer (i flera olika länder) har vi upprepade gånger häpnat över att det saknas tillgång till en internetuppkoppling; vare sig via wifi eller fast kabel. Hur kan det komma sig att våra äldre inte har tillgång till internet när i princip alla skolor, caféer, offentliga platser erbjuder wifi-lösenord till alla besökare? En kommun kan inte heller bygga sina vårdtjänster på det eventuella internetabonnemanget som en privat person har tecknat. Hur skall man från offentlig sida kunna garantera vårdkvalitén om inte kommunen har egen kontroll över säkerhet, uppkoppling och tillförlitlighet?

Anledningarna till avsaknaden av bra uppkoppling är flera. Genom de tjänster Vital Integration erbjuder, kan vi numera själva ”ta med oss vårt eget internet och en säker infrastruktur”. Det gör en stor skillnad för oss och för våra kunder. Vi erbjuder internet, men inte vilket internet som helst, utan ett säkert, redundant internet som kan få fram viktiga larm och signaler från omsorgsteknik i hemmet genom flera olika alternativa vägar. Inte dåligt!

Ovanpå en säker infrastruktur ligger en öppen integrationsplattform där vården, användare eller anhöriga kan koppla till en stor mängd tjänster och produkter från olika leverantörer. Allt administreras enkelt via en portal. Supersnyggt!

Vanligast i Sverige idag är att kommunerna övergår från ett analogt trygghetslarm till ett digitalt trygghetslarm. Trots att detta har varit ett krav från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sedan 2015 är detta ett stort steg för en kommun. Å andra sidan är steget från ett digitalt trygghetslarm till en digital omsorgsplattform i hemmet däremot litet. Därifrån kan man ana hur framtidens digitala omsorgspalett öppnar sig som ett ekosystem av individanpassade lösningar.

Med Vitals lösningar som en plattform kan Camanio ta en ännu starkare position på den Digitala Omsorgsmarknaden i hemmet!

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

Väsentliga händelser under andra kvartalet  

 •  4 april | Camanio Care och BikeAround uppmärksammad i amerikansk och kanadensisk media
 •  9 april | Camanio Care deltar i forskningsprojekt för robotar i äldrevården
 •  10 april | Camanio Care deltar på Aktiespararnas Kvinnokväll
 •  18 april | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
 •  18 april | Bestic patent beviljat i Kina
 •  20 april | Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award 2018
 •  23 april | Camanio Care får ny styrelsemedlem
 •  18 maj | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
 •  21 maj | Camanio Care skriver avtal med Vital Integration
 • 30 maj | Camanio Care beviljas varumärkesregistrering för Bestic® i Kina
 • 12 juni | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Camanio Care tecknar strategiskt samarbetsavtal med OneCo AS för ökat nordiskt samarbete
 •  Camanio Care skriver avtal med ny distributör för Bestic i Hong Kong
 •  Camanio Care förvärvar Vital Integration
 •  Themtech Company Ltd blir ny distributör i Thailand för Camanio Care
 •  Återbetalning av konvertibler
 •  Camanio Care expanderar till Dubai i Förenade Arabemiraten
 •  Camanio Care beviljas patent för Bestic i USA
 •  Camanio Care skriver samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida, USA
 •  Camanio Care tar ett kortsiktigt lån för att bland annat finansiera återbetalningen av konvertibler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com 

Följ oss gärna på:

       

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.