Camanio Care samarbetar med My Possibilities för att ge bättre omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning

Camanio Care har genom ett partnerskap med FourPark Management initierat ett samarbete med My Possibilities, en organisation som arbetar med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Organisationen har använt och utvärderat Camanio Cares produkter BikeAround jDome och funnit flera fördelar.

My Possibilitiesär en så kallad 501(c)(3) for cause-organisation, alltså en ideell organisation som jobbar med sådana samhällsnyttiga saker att de är undantagna från amerikanska skatteregler. My Possibilities jobbar med vuxna personer med funktionsnedsättningar så som Downs syndrom, autism, Aspergers syndrom, Prader-Willis syndrom, hjärnskador med mera. Det är det första utbildningsprogrammet som pågår hela dagarna, året runt, i norra Texas. 

My Possibilities är utvecklat för att ge personer med en intellektuell funktionsnedsättning chansen att fortsätta sin utbildning. Organisationen erbjuder yrkesutbildningar, möjligheter till socialt utbyte och kunskap om att leva och bo på egen hand, till dessa väldigt viktiga personer (Hugely Important Persons, ”HIPsters”). Aktiviteterna förser HIPsters med de färdigheter de behöver för att kunna leva det liv de förtjänar.

– Som organisation känner vi stolthet över att erbjuda innovativa program och terapier. BikeAround jDome är ett terapiverktyg som våra HIPsters både drar nytta av och tycker om att använda, säger Michael Thomas, verksamhetsledare på My Possibilities.

Bakgrund och identifierade fördelar

Downs syndrom är en diagnos som beror på en kromosomrubbning. En person med Downs syndrom har oftast tre exemplar av kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21. Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Personer med Downs syndrom har ofta också andra hälsoproblem. Studier har visat att när de åldras har personer med Downs syndrom en ökad risk för att utveckla en typ av demenssjukdom som är antingen samma som eller väldigt lik Alzheimers. Forskare tror att den ökade risken för demenssjukdom åtminstone delvis beror på kromosomavvikelsen. Studier har visat att genom att hålla sig fysiskt och mentalt frisk och stimulerad, kan demenssjukdomens symptom försenas, vilket är anledningen till att användningen av BikeAround är helt rätt och fördelaktig för målgruppen.

Under den första försöksperioden identifierade My Possibilities flera förbättrade egenskaper av att använda BikeAround jDome, så som:

  • Bibehållen uppmärksamhet
  • Utökad språkmängd
  • Förbättrad meningslängd
  • Förbättrat korttidsminne av tidigare sessioner

Produkten uppmärksammades även för att den engagerade både användare och anhöriga, och nya aktiviteter för anhöriga möjliggör gemensam användning mellan sessionerna. Camanio Care har understrukit detta som en av de viktigaste effekterna av produkten.

Växande marknad

Den amerikanska marknaden för robotik inom vård, omsorg och rehabilitering växer snabbt tack vare en åldrande befolkning, ökande åldersrelaterade krämpor och ökande fall av stroke.

Källor

https://mypossibilities.org/about/

https://alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia/types-of-dementia/down-syndrome

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar