Camanio Care skriver samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida

Ett av USA:s ledande företag inom äldrevård, Lake Mary, Spring Hills Senior Communities i Florida, har skrivit ett samarbetsavtal med Camanio Care för att som första center i delstaten Florida använda och utvärdera BikeAround™ för äldre.

Samarbetsavtalet innebär en dörröppnare i delstaten. Utvärderingen kommer att pågå i 60 dagar, där BikeAround jDome kommer att testas av personal, boende och anhöriga. I förlängningen kommer faciliteten att fungera som en referensanläggning för närliggande boenden och deras gäster. Vid ett lyckat utfall kommer utvärderingsperioden att övergå i köp och testresultaten kommer att levereras till Camanio Care, som en möjlighet att optimera hjälpmedlet för den amerikanska marknaden.

-        Samarbeten har visat sig vara en lyckad strategi för att skapa uppmärksamhet och kunskap runt nya, innovativa hjälpmedel som BikeAround. Människor världen över har samma grundläggande behov och vi ser en stor vinning i att utvärdera användandet för att anpassa produkterna och vårt budskap lokalt. Det gör att vi kan nå fler människor med våra produkter och budskap, säger Jasmine Dahlberg, Head of Operations på Camanio Care Inc.

BikeAround är en högteknologisk aktiveringslösning byggd runt så kallad Augmented Reality. Aktivitet är avgörande för vårt välbefinnande och BikeAround erbjuder fysisk, social och kognitiv aktivering på ett enkelt och engagerande sätt genom att låta användarna delta i en virtuell cykeltur var som helst i världen. 

Spring Hills Lake Mary i Lake Mary, Florida, öppnade 2002 som en del av vårdbolagskedjan Spring Hills Senior Communities och erbjuder hemtjänst, äldrevård och demensvård under parollen: ”Caring with a commitment to quality”. Moderbolaget har 23 etablerade vårdboenden i Florida, Texas, Nevada, New Jersey, Ohio and Virginia, och erbjuder kvalitativ, holistisk vård med fokus på individen.

Stor medial uppmärksamhet från samarbetspartner i USA

Senior Star, Camanios första kund för BikeAround jDome i Nordamerika, är väldigt nöjda med lösningen och har fått stor uppmärksamhet i olika medier efter införandet av BikeAround. Synligheten lockar även andra kunder att investera i nya aktiveringslösningar. Nedan finns länkar till olika nyhetsreportage i USA:

West Park Place 

Burgundy Place 

Burgundy Place & Woodland Terrace  

Weber Place 

Wexford Place 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Vi finns i följande kanaler:

                       

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com 

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar